Mitkä tekijät vaikuttavat yhtiön lainamäärään?

BlogiYrityslaina

Yrityksen lainamäärä riippuu monesta tekijästä, kuten yrityksen liiketoiminnan laajuudesta ja sen taloudellisesta tilanteesta. Lainan määrä voi myös vaihdella eri rahoittajien välillä, koska jokaisella pankilla tai rahoituslaitoksella on omat kriteerinsä, joiden perusteella laina myönnetään.

Kuinka löytää sopiva yrityslaina – vinkkejä yrityksen rahoituksen hallintaan

BlogiYrityslaina

Yrityslaina ja yrityksen rahoitus ovat keskeisiä aiheita kaikille yrittäjille ja yritystoiminnasta kiinnostuneille. Yrityksen rahoitus on tärkeä osa liiketoiminnan suunnittelua ja toteutusta, sillä ilman riittävää rahoitusta yrityksen kasvu ja kehitys voivat jäädä jumiin. Yrityslaina on yksi tärkeä rahoitusvaihtoehto, joka mahdollistaa yrityksen kasvun ja kehityksen.

Yrityslainan korko

BlogiYrityslaina

Kun yhtiö on päättänyt hakea yritysrahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen, investointeihin, siltarahoitukseen tai käyttöpääomaksi, tulee osaksi rahoituksen kustannuksia myös korko. Pyrimme tämän blogin avulla vastaamaan yleisempiin korkoa koskeviin kysymyksiin.

Fundu toteutti 12 miljoonan euron osakeannin!

Pankkien kyky rahoittaa pienempiä pk-yrityksiä on heikentynyt mm. kiristyneistä pääomavaateista johtuen. Samaan aikaan hallituksen aloitteesta säädetyt EU:n joukkorahoitusasetusta kireämmät kansalliset lisävelvoitteet asettavat haasteita kansallisille joukkorahoituksen välittäjille.

Uuden rahoituskierroksen ja institutionaalisten sijoittajien myötä Fundu muuntautuu uuden ajan neopankiksi ja pystyy paremmin palvelemaan sekä asiakkaitaan että sijoittajia.

Lehdistötiedote

Fundu toteutti 12 miljoonan euron osakeannin suomalaisille institutionaalisille sijoittajille. Perustajaosakkaat jatkavat yhtiön suurimpana omistajana. Institutionaalisista sijoittajista LähiTapiola on ollut yhtiön omistajana jo pitempään ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma osallistui uutena sijoittajana osakeantiin. Fundu tulee hakemaan kasvua yritysjärjestelyillä ja muuttaa asteittain liiketoimintaansa joukkorahoituksen välityksestä neopankiksi. Rahoitusrakennetta on tarkoitus optimoida myöhemmin toteutettavalla velkamuotoisella instrumentilla.