Fundu toteutti 12 miljoonan euron osakeannin!

Kuten saatoit marraskuun 2022 alussa lukeakin muun muassa Kauppalehdestä, Fundu toteutti 12 miljoonan euron osakeannin.

Pankkien kyky rahoittaa pienempiä pk-yrityksiä on heikentynyt mm. kiristyneistä pääomavaateista johtuen. Samaan aikaan hallituksen aloitteesta säädetyt EU:n joukkorahoitusasetusta kireämmät kansalliset lisävelvoitteet asettavat haasteita kansallisille joukkorahoituksen välittäjille.

Uuden rahoituskierroksen ja institutionaalisten sijoittajien myötä Fundu muuntautuu uuden ajan neopankiksi ja pystyy paremmin palvelemaan sekä asiakkaitaan että sijoittajia.

Mikä neopankki?

Neopankki tarkoittaa sitä, että emme ole yritysten pikavippaaja. Emme kuitenkaan ole myöskään pankkitoimiluvallinen toimija, vaan reilu ja vastuullinen pk-yritysten rahoittaja.

Varma mukaan sijoittajaksi

Uutena institutionaalisena sijoittajana tuli mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma merkittävällä panoksella.

 

Fundu on luotettava toimija ja sillä oli perustaja- ja instituutio-osakkaissaan valmiiksi kasvuhakuinen ja lisärahoitukseen halukas omistajakunta, mikä loi Varmalle luontevan tilaisuuden osallistua uutena sijoittajana pääomitukseen. Yhtiö tarjoaa merkittävän pk-yritysten rahoituslähteen ja sillä on hyvä kasvupotentiaali, toteaa johtaja Mikko Koivusalo Varmasta. 

Mitä tämä tarkoittaa sijoittajille?

Toistaiseksi ei yhtään mitään. Jos EU:n joukkorahoitusasetus tulee vuoden päästä sen sisältöisenä kuin se nyt on esitetty voimaan, niin muutoksia saattaa tulla. Toistaiseksi kuitenkin sijoitusalustamme pysyy auki ja palvelee sijoittajia kuten aiemminkin.

Mitä tämä tarkoittaa lainanhakijoille?

Pystymme nyt entistä paremmin palvelemaan lainaa hakevaa yritystä. Toimintaamme on koko ajan ohjannut kohtuullisella hinnalla rahoituksen antaminen ilman riittäviä vakuuksia pankkirahoitukseen. Nyt uuden rahoituskierroksen ansiosta pystymme yhä paremmin palvelemaan pk-yrityksiä laina-asioissa.

 

Fundun tehtävä on ratkaista pk-yritysten rahoitushaasteita. Pankkirahoituksen ja nyt myös joukkorahoituksen vaikeutuessa on välttämätöntä, että rahoituskelpoiset pk-yritykset saavat rahaa kasvuun ja investointeihin. Erityisesti tämä tarve korostuu, kun taloudessa on uhkakuvia, jotka entisestään vaikuttavat pankkien kykyyn ja haluun kantaa riskiä. Fundun muuntautuminen yritysten neopankiksi, ja ylipäätään rahoitusmarkkinoiden monipuolistuminen palvelee koko yhteiskuntaa, Fundun toimitusjohtaja Lasse Vuola

Entistä parempaa palvelua

Kasvu edellyttää rohkeita tekoja, mutta se vaatii kuitenkin aina rahaa. Tällä hetkellä perinteiset toimijat kiristävät yritysten lainahanoja, mutta me toimimme päinvastoin. Tehtävämme on rahoituksen voimalla auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kasvamaan – rahoituskierroksen ansiosta pystymme tekemään tätä entistä paremmin.

Katso alta Fundun toimitusjohtajan Lasse Vuolan kommentit rahoituskierroksesta ja Fundun muuttumisesta neopankiksi!

Yrityksen rahoituskelpoisuus selviää nopeasti Fundun rahoitettavuustestillä

Kaikki yritykset eivät ole rahoituskelpoisia. Rahoituskelpoisuuden selvittäminen on tähän asti ollut toisinaan jopa työlästä ja hidasta, jonka vuoksi kehitimme salamannopean rahoitettavuustestin — sen avulla saat tietää yrityksesi rahoituskelpoisuuden 30 sekunnissa!

Rahoitettavuustestin tekeminen on täysin maksutonta. Testiin tarvitsee kirjoittaa ainoastaan yrityksen nimi tai Y-tunnus, niin saat tuloksen silmänräpäyksessä. Kokeile vaikka itse ja ylläty, kuinka helposti homma hoituu!