Fundu toteutti 12 miljoonan euron osakeannin!

Pankkien kyky rahoittaa pienempiä pk-yrityksiä on heikentynyt mm. kiristyneistä pääomavaateista johtuen. Samaan aikaan hallituksen aloitteesta säädetyt EU:n joukkorahoitusasetusta kireämmät kansalliset lisävelvoitteet asettavat haasteita kansallisille joukkorahoituksen välittäjille.

Uuden rahoituskierroksen ja institutionaalisten sijoittajien myötä Fundu muuntautuu uuden ajan neopankiksi ja pystyy paremmin palvelemaan sekä asiakkaitaan että sijoittajia.

Miksi rahoitus on jokaisen yrityksen toiminnalle kriittinen asia?

Me Fundussa olemme kuukausittain yhteydessä satojen yrityspäättäjien kanssa kun käymme yritysten tulevaisuuden näkymiä sekä taloudellista tilannetta läpi ja puhumme rahoituksen elvyttävästä vaikutuksesta liiketoimintaan. Harmillisen usein vastaamme tulee hyödyntämättä jääneitä tilaisuuksia tai suoranaisia ongelmia puutteellisesta rahoituksesta johtuen. Yrittäjän onkin tasaisin väliajoin hyvä pysähtyä ja miettiä miten yrityksen päivittäinen liiketoiminta ja tulevaisuuden tavoitteet saadaan rahoitettua. Rahoituksen suunnitteluun … Continued

Juniorlaina – ratkaisu pk-yrityksen monipuolisiin rahoitustarpeisiin

Juniorlaina on ratkaisu yrityksen rahoitushaasteisiin Yritys kasvaa voimakkaasti, mutta kassavirta ei kata liiketoimintaan vaadittavia kuluja? Investointi tai laajentuminen lisäisi entisestään yrityksen kannattavuutta? Kansainvälistyminen, yritys- tai liiketoimintakauppa tukisivat kasvustrategiaa? Yhteinen nimittäjä näille kaikille toiminnoille on riittävä rahoitus. Ilman merkittäviä ulkopuolisia rahoituseriä suurimman osan yrityksistä on haastava kasvaa pelkän liiketoiminnasta saatavan kassavirran avulla. Yhdessä pankkikumppanin kanssa Fundu … Continued

Miten yrityksesi rahoituskelpoisuutta arvioidaan? Vältä tekemästä ainakin tätä virhettä.

Rahoituskelpoisuuden arviointi ei ole salatiedettä Tuoreimman PK-barometrin mukaan yksi keskeisimmistä kasvun haasteista suomalaisten PK-yritysten keskuudessa on edelleen rahoituksen saatavuus. Tämä on helppo allekirjoittaa. Mutta vain osittain. On totta, että pankkirahoitusta koskeva regulaatio on kiristynyt ja on kiristymässä edelleen. Tämä on kuitenkin kovin suppea näkökulma aiheeseen. Rahoituskanavia on muitakin, kuten on rahoitusmuotojakin. Rahoituksen saatavuuden tarkastelu pelkästään … Continued

Suuri myyntitilaus toimitettavana, mutta kassassa vajetta?

Tilausten toimittamiseen on saatavilla rahoitusta Onko tämä tuttu tarina? “Saat asiakkaaltasi suuren tilauksen, jonka tuotanto ja toimittaminen kestää viikkokausia. Sinänsä positiivinen juttu, mutta joudut pohtimaan kuinka saisit kassan riittämään siihen asti kun asiakas on maksanut laskun.  Asiakkaallasi saattaa vielä olla 90:n päivän maksuehto, joten joudut odottelemaan rahojasi vielä pitkään. Voit saada apua erilaisista laskurahoituspalveluista kun … Continued

Onko yrityksesi luottokelpoinen?

Onko yrityksesi luottokelpoinen? Kiristynyt pankkisääntely ja talouden rakennemuutos ovat hankaloittaneet pk-yritysten lainansaantia Suomessa ja yrityksen luottokelpoisuudesta huolehtiminen onkin noussut yrityksille tärkeäksi. Kun pankkirahoituksen saanti on hankaloitunut, on pankkien rinnalle syntynyt uudenlaisia, täydentäviä rahoittajia, jotka voivat tarjota yrityksille lainarahoitusta pankkeja väljemmillä ehdoilla. Pankkien pääasiallinen toiminta on rahoituksen välittäminen, eikä pankkitoiminta kestä mahdollisia luottotappioita. Yksityisten sijoittajien antamalla lainarahoituksella … Continued

Katsaus: PK-yritysten rahoitus Suomessa

Pankkien rooli pienenee Eurooppalaisessa yritysrahoituksessa pankki on ollut pitkään keskeinen rahoittaja. Yhdysvalloissa tilanne on toinen, sillä siellä pankkien vastaava osuus on enää 20 %. Uusien, vaihtoehtoisten rahoituskanavien lisääntyminen myös eurooppalaisessa rahoitustarjonnassa tulee huomattavasti vähentämään pankkien markkinaosuutta tulevaisuudessa. Suomessa, kuten muuallakin Euroopassa, pankit ovat edelleen vahvassa asemassa yritysrahoittajina. Yritykset ovat vuosikymmenien ja -satojen saatossa oppineet hakemaan … Continued

Kolme vinkkiä julkisen rahoituksen hakemiseen

(Alkuperäinen artikkeli julkaistu Clients’in blogissa: http://www.clients.fi/blogi/3-vinkkia-julkisen-rahoituksen-hakemiseen/) Suunnitteletko julkisen rahoituksen hakemista? Tsekkaa nämä kolme vinkkiä ennen rahoitushakemuksen tekemistä!   1. Älä aloita hankkeen toimenpiteitä ennen hakemuksen lähettämistä Ehkä tärkein vinkki, jonka julkisen rahoitushaun osalta voi antaa. Jos haet julkista rahoitusta tietylle toimenpiteelle, sen osalta ei saa olla mitään tehtynä ennen rahoitushakemuksen lähettämistä. Korostan; ei mitään. Esimerkiksi … Continued