Yrityksen tunnusluvut ja rahoituksen saatavuus

Yrityksen tunnusluvut ovat tärkeitä mittareita, joilla arvioidaan yrityksen taloudellista tilannetta sekä suorituskykyä. Lukuja käytetään usein myös rahoituksen saatavuuden arvioimiseen. Tässä blogissa käsitellään yrityksen tunnuslukuja ja niiden merkitystä rahoituksen saatavuudelle.

Tunnusluvut ovat erittäin tärkeitä yrityksen johdolle, sijoittajille ja muille sidosryhmille, sillä ne antavat arvokasta tietoa yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä sekä kuvaavat yhtiön suorituskykyä ja taloudellista tilannetta.

Yrityksen tunnusluvut voidaan jakaa useisiin eri kategorioihin, kuten kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus ja tehokkuus. Näistä kategorioista löytyy useita erilaisia tunnuslukuja, jotka antavat erilaista tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

  1. Kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja ovat liikevoittoprosentti ja tuottoprosentti.
  2. Maksuvalmiutta kuvaavia tunnuslukuja ovat quick ratio ja current ratio.
  3. Vakavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste ja velkaantumisaste.
  4. Tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja ovat liikevaihdon kasvuprosentti ja varastonkiertoaika.

Näiden tunnuslukujen avulla voidaan arvioida yrityksen taloudellista tilannetta ja suorituskykyä. Esimerkiksi kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut kertovat, kuinka hyvin yritys on onnistunut tienaamaan voittoa liiketoiminnastaan. Maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut kertovat, kuinka hyvin yritys pystyy selviytymään lyhyen aikavälin maksuvelvoitteistaan. Vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut kertovat, kuinka hyvin yritys pystyy selviytymään pidemmän aikavälin velvoitteistaan.

Rahoituksen saatavuus on tärkeä asia kaikille yrityksille. Ilman riittävää rahoitusta yrityksen kasvu ja kehitys voivat olla vaikeita. Rahoituksen saatavuuteen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten yrityksen taloudellinen tilanne, luottoluokitus ja rahoitusmarkkinoiden tilanne. Voit katsoa oman yhtiösi rahoituskelpoisuuden maksutta www.rahoitettavuustesti.fi -sivulla, joka kertoo yhtiön luottoluokituksen.

Tunnusluvut voivat antaa arvokasta tietoa rahoituslaitoksille ja muille sijoittajille yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Rahoituslaitokset käyttävät tunnuslukuja arvioidakseen yrityksen maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta sekä arvioimaan mahdollisuutta myöntää lainaa tai muita rahoitusratkaisuja yritykselle.

Tunnuslukujen avulla rahoituslaitokset voivat myös määrittää yrityksen luottoluokituksen. Luottoluokitus kertoo rahoituslaitoksille, kuinka luotettavana yrityksenä ne pitävät sitä rahoituksen myöntämisen kannalta. Luottoluokitus vaikuttaa suoraan yrityksen mahdollisuuteen saada lainaa ja rahoitusta, sillä korkeampi luottoluokitus helpottaa rahoituksen saatavuutta.

Yrityksen taloudellinen tilanne voi vaikuttaa myös sen mahdollisuuteen hankkia ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi pääomasijoittajilta. Pääomasijoittajat arvioivat yrityksen taloudellista tilannetta ja suorituskykyä ennen kuin he ovat valmiita sijoittamaan yritykseen. Tunnuslukujen avulla yritys voi osoittaa pääomasijoittajille, että se on kannattava ja vakaa sijoituskohde.

Tunnuslukujen avulla yritys voi myös seurata omaa taloudellista tilannettaan ja suorituskykyään. Se voi tarkastella tunnuslukujen kehitystä ajan kuluessa ja käyttää niitä ohjaavana työkaluna liiketoimintastrategian kehittämisessä. Esimerkiksi, jos yrityksen kannattavuus on heikentynyt, se voi käyttää tätä tietoa perustana tarkastelemaan liiketoimintaprosessejaan ja kehittämään uusia strategioita voiton maksimoimiseksi.

Yrityksen tunnusluvut ovat siis tärkeitä mittareita yrityksen taloudelliselle tilanteelle ja suorituskyvylle. Ne voivat auttaa yritystä arvioimaan rahoituksen saatavuutta sekä kehittämään liiketoimintastrategiaa. Tunnuslukujen avulla yritys voi myös osoittaa luotettavuuttaan sijoittajille ja rahoituslaitoksille, mikä voi helpottaa rahoituksen saatavuutta.

On tärkeää muistaa, että eri yrityksillä on erilaisia tunnuslukuja, joita ne käyttävät taloudellisen suorituskykynsä arvioimiseen. Esimerkiksi, tunnusluvut, jotka ovat tärkeitä pienelle yritykselle, voivat olla erilaisia kuin suurelle pörssiyhtiölle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen tunnusluvut ovat tärkeä työkalu yrityksen taloudellisen tilanteen arvioimiseen ja kehittämiseen. Ne voivat auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat niiden taloudelliseen suorituskykyyn ja auttavat niitä tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnan kehittämisessä.

Kun yritys hakee rahoitusta, sen tulee pystyä esittämään viimeisin tilinpäätös sekä kuluvan tilikauden väliajo, nämä antavat rahoittajalle kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä ja sen kyvystä selviytyä velvoitteistaan. Suosittelemme myös liittämään hakemukseen mahdolliset muut liitteet, jotka voivat nopeuttaa luottopäätöstä kuten; tilaussopimus, Ely-päätös, Business Finland-päätös, hankintapäätös, esisopimus jne.

Rahoituksen saatavuus riippuu monista tekijöistä, kuten yrityksen taloudellisesta tilanteesta, liiketoiminnan kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta. Rahoittajat arvioivat usein näitä tekijöitä ennen kuin myöntävät rahoitusta yritykselle. Yrityksen tunnusluvut voivat auttaa rahoittajia ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta ja arvioimaan sen riskitasoa.

Lisäksi rahoituksen saatavuuteen voi vaikuttaa myös yrityksen toimiala ja yleinen taloudellinen tilanne. Joillakin toimialoilla rahoituksen saanti voi olla helpompaa kuin toisilla, ja talouden taantuma tai epävarmuus voi vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen yleisesti.

Yrityksen kannattaa varmistaa, että sen taloudelliset tunnusluvut ovat kunnossa ja että se pystyy esittämään vakuuttavan selvityksen taloudellisesta tilanteestaan, kun se hakee rahoitusta.

Pääset tekemään lainahakemuksen oheisesta linkistä
https://fundu.fi/lainahakemus/

 

Yrityksen rahoituskelpoisuus selviää nopeasti Fundun rahoitettavuustestillä

Kaikki yritykset eivät ole rahoituskelpoisia. Rahoituskelpoisuuden selvittäminen on tähän asti ollut toisinaan jopa työlästä ja hidasta, jonka vuoksi kehitimme salamannopean rahoitettavuustestin — sen avulla saat tietää yrityksesi rahoituskelpoisuuden 30 sekunnissa!

Rahoitettavuustestin tekeminen on täysin maksutonta. Testiin tarvitsee kirjoittaa ainoastaan yrityksen nimi tai Y-tunnus, niin saat tuloksen silmänräpäyksessä. Kokeile vaikka itse ja ylläty, kuinka helposti homma hoituu!