Fundu toteutti 12 miljoonan euron osakeannin!

Pankkien kyky rahoittaa pienempiä pk-yrityksiä on heikentynyt mm. kiristyneistä pääomavaateista johtuen. Samaan aikaan hallituksen aloitteesta säädetyt EU:n joukkorahoitusasetusta kireämmät kansalliset lisävelvoitteet asettavat haasteita kansallisille joukkorahoituksen välittäjille.

Uuden rahoituskierroksen ja institutionaalisten sijoittajien myötä Fundu muuntautuu uuden ajan neopankiksi ja pystyy paremmin palvelemaan sekä asiakkaitaan että sijoittajia.

Lehdistötiedote

Fundu toteutti 12 miljoonan euron osakeannin suomalaisille institutionaalisille sijoittajille. Perustajaosakkaat jatkavat yhtiön suurimpana omistajana. Institutionaalisista sijoittajista LähiTapiola on ollut yhtiön omistajana jo pitempään ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma osallistui uutena sijoittajana osakeantiin. Fundu tulee hakemaan kasvua yritysjärjestelyillä ja muuttaa asteittain liiketoimintaansa joukkorahoituksen välityksestä neopankiksi. Rahoitusrakennetta on tarkoitus optimoida myöhemmin toteutettavalla velkamuotoisella instrumentilla.

Yrityksen tuet ja rahoitus

Yrityksen rahoitus on tarpeellinen niin yrityksen perustamiseen kuin liiketoiminnan kasvattamiseenkin. Matkalla kohti menestystä yrityksen tuet tulevat myös ajankohtaisiksi. Tässä artikkelissa Fundu kertoo eri yritysrahoituksen ja yritystukien muodoista.

Yrityksen rahoitus — lyhyt oppimäärä

Monen yrittäjän unelma kaatuu rahan puutteeseen. Erinomaisenkin liiketoimintaidean omaava yritys saattaa vajota pohjamutiin ainoastaan siksi, että tili on tyhjä. Artikkelissa käymme läpi yrityksen rahoituksen peruskäsitteet ja rahoitusratkaisut, sekä annamme kolme vinkkiä rahoituksen hakemiseen.

Milloin hankkia rahoitus yritykselle?

Usein yritykset hakevat rahoitusta yrityksen alkutaipaleelle toiminnan aloittamiskustannuksiin sekä käyttöpääomaksi, mutta rahoitustarpeita voi esiintyä muissakin kehitysvaiheissa. Artikkelissa käymme läpi erilaisia tarpeita ja niihin sopivia rahoitusratkaisuja.