Yrityksen tuet ja rahoitus

Varoja tarvitaan niin yrityksen perustamiseen kuin liiketoiminnan kasvattamiseenkin. Matkalla kohti menestystä yrityksen tuet ja rahoitus tulevat monelle yritykselle ajankohtaisiksi — tällöin erilaiset rahoitusratkaisut ovat tarpeellisia.

Oli kyse sitten kassavajeen korjaamisesta tai mittavamman investoinnin tekemisestä, on tänä päivänä tarjolla hyviä vaihtoehtoja. Yrityksen tuet ja rahoitus ovat kuitenkin aihe, joka saattaa saada fiksunkin kaverin pään pyörälle. Niinpä kokosimme kattavan oppaan avuksesi. Voit aina kysyä neuvoa myös rahoitusneuvojaltamme, jos yrityksen tuet tai rahoitus mietityttävät.

Termit tutuiksi

PK-Yritys = pieni tai keskisuuri yritys, jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa.

Midcap-yritys = suuri yritys, jonka liikevaihto viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella on enintään 300 miljoonaa euroa.

ELY-keskuksen myöntämät yrityksen tuet

Kehittämisavustus on avustusta eli tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Eri paikkakunnilla toimivat Elinkeino- ja ympäristökeskukset eli ELY-keskukset antavat toimialueittain tukea suomalaisille pk-yrityksille. ELY-keskukset voivat antaa avustusta investointien tekemiseen tai hankkeiden toteuttamiseen.

Kehittämisavustuksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia hankkeen kaikista kuluista.

Kenelle? Jo olemassa olevalle, pienelle tai keskisuurelle yritykselle, jolla on jokin hanke, jonka yritys haluaa toteuttaa. Hanketta varten yrityksellä on oltava myös omaa rahaa tai muu rahoitus. Avustuksen saamiseksi yrityksellä on oltava edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan.

Business Finlandin myöntämä yrityksen rahoitus

Business Finland on organisaatio, joka tukee suomalaisyritysten kasvua ja kehitystä. Business Finland tarjoaa useita erilaisia rahoitustuotteita, joista käymme muutaman läpi ytimekkäästi.

Into-rahoitus

Into-rahoitus on avustusta eli tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Into-rahoitusta voivat saada startup-yritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, jotka pyrkivät vientimarkkinoille. Into-rahoitus on tarkoitettu innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Avustuksen suuruus on 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tempo-rahoitus

Tempo-rahoitus on avustusta eli tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoitusta myönnetään vähintään kahden henkilön suuruisille startup -yrityksille, jotka tarvitsevat tukea kansainväliseen kasvuun. Tempo-rahoitusta voidaan myöntää korkeintaan 50 000 euroa. Rahoituksen omavastuuosuus on 25 prosenttia rahoituksen summasta. Yrityksellä on oltava omaa rahoitusta vähintään 30 000 euroa Tempo-rahoituksen saamiseksi.

Market Explorer -rahoitus

Market Explorer -rahoitus on avustusta eli tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoitusta myönnetään kansainvälisillä markkinoilla toimiville tai sinne tähtääville pk- tai midcap-luokan yrityksille. Rahoituksen suuruus on 5 000 – 10 000 euroa. Market Explorer -rahoitus on tarkoitettu kansainvälistymistä edistävien asiantuntijapalveluiden ostamiseen. Avustuksella voidaan kattaa enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

T&K-laina

T&K-laina on laina, joka on maksettava takaisin.

Lyhenne tulee sanoista tutkimus- ja kehityslaina. Kyse on pk- ja midcap-luokan yrityksille suunnatusta lainasta, jolla rahoitetaan yrityksen kansainvälistyminen ja vientimarkkinoille siirtyminen. Myönnettävän lainan suuruus on 100 000 – 2 miljoonaa euroa. Laina on tarkoitettu kattamaan 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Business Finlandin muita rahoitustuotteita ovat innovaatioseteli, Exhibition Explorer -rahoitus sekä NIY-rahoitus. Niistä voit lukea lisää täältä.

Kenelle? Business Finlandilla on erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tarjolla pienille ja keskisuurille yrityksille, suuryrityksille sekä käynnistysvaiheessa oleville startup-yrityksille.

Finnvera laina

Finnveran myöntämä laina on maksettava takaisin, alkutakauksesta maksetaan toimitusmaksua ja provisiota.

Finnvera myöntää lainoja sekä takauksia niin aloittaville yrityksille kuin kasvuvaiheessa oleville yrityksillekin. Pääsääntöisesti Finnvera täydentää hankkeita, joille on jo saatu rahoitus esimerkiksi pankilta.

Mikäli tarve on kuitenkin pienemmälle rahoitukselle (< 50 000 euroa), voi Finnvera toimia ainoana rahoittajana hankkeessa. Korvausta vastaan Finnvera voi toimia myös takaajana pankkilainalle. Finnveran alkutakauksen hinta koostuu toimitusmaksusta ja provisiosta.

Kenelle? Etenkin yrityksille, jotka tarvitsevat lisärahoitusta esimerkiksi pankkilainan rinnalle taí takaajaa lainalle.

InnovFin-riskinjakotakaus

InnovFin-riskinjakotakaus on laina, joka on maksettava takaisin.

InnovFin-riskinjakotakaus on kehitetty helpottamaan nopeasti kasvavien ja/tai innovatiivisten pk-yritysten lainarahoituksen saatavuutta. Kyseinen rahoitus toimii kannustimena innovointiin.

Pankki myöntää lainan ja Euroopan investointirahasto eli EIR takaa 50 prosenttia mahdollisesti toteutuvasta lopullisesta riskistä. Lainan määrä on vähintään 25 000 euroa ja enintään 7,5 miljoonaa euroa.

Kenelle? Yritykselle, joka on voimakkaasti kasvava ja/tai innovatiivinen.

Pankkilaina

Pankkilaina on laina, joka on maksettava takaisin.

Pankkilaina on pankista saatava laina. Pankkilaina sopii moneen tilanteeseen, mutta pankkilainan saaminen voi toisinaan osoittautua hankalaksi etenkin yrityksen alkuvaiheessa.

Me Fundulla teemme yhteistyötä usean pankin ja pankkiryhmän kanssa, mikä tekee pankkilainan saamisesta helpompaa pk-yrityksille. Yrityksellä on mahdollisuus saada Fundun ja pankin yhdistelmärahoitus.

Kenelle? Yritykselle, jonka maksukyky ja maksuvalmius ovat kunnossa.

Yrityslaina

Yrityslaina on laina, joka on maksettava takaisin.

Reaalivakuudeton yrityslaina on yritykselle helppo ja nopea tapa vauhdittaa matkaa kohti menestystä. Reaalivakuudettoman yrityslainan takaisinmaksulle ei tarvitse asettaa vakuudeksi asuntoa, yrityksen omistamaa kiinteistöä tai muuta vastaavaa omaisuutta.

Fundun yrityslaina on reaalivakuudeton rahoitustuote 25 000 eurosta ylöspäin. Tutustu rahoitustuotteisiimme täältä.

Yrityslaina voi vaatia myös vakuuden. Tällöin yrityslainan takaisinmaksulle on asetettava vakuudeksi asunto, kiinteistö tai muu vastaava omaisuus.

Kenelle? Yritykselle, jolla on jo säännöllistä kassavirtaa. Erinomainen vaihtoehto yritykselle, joka ei ole saanut pankkilainaa syystä tai toisesta.

Laskurahoitus

Laskurahoituksen idea on varsin yksinkertainen. Yritys lähettää laskun asiakkaalle kun tuote/palvelu on toimitettu hyväksytysti. Fundu poimii laskun digitaalisesti ja tilittää sopimuksen mukaan yritykselle maksun. Yritys saa rahat saman päivän aikana tililleen ja asiakas maksaa laskun Fundulle eräpäivään mennessä.

Laskujen myynti parantaa yrityksen maksuvalmiutta. Tutustu laskurahoitukseemme täältä.

Laskurahoituksen avulla yritys saa rahat nopeammin rahoituslaitokselta kuin alkuperäiseltä asiakkaalta, jolloin pitkätkään maksuehdot eivät ole kassan rasitteena.

Kenelle? Yritykselle, joka tarvitsee rahaa kassaan nopeasti.

Digitaalinen osakeanti

Digitaalinen osakeanti ei edellytä rahoituksen takaisinmaksua.

Osakeanti on tapa kerätä pääomaa. Jos yrityksellä on vaikkapa hyvä idea, mutta ei varaa toteuttaa sitä, voidaan osakeannilla kerätä puuttuvat varat. Osakeannissa osakeyhtiön investoinnin toteuttamiseen kerätään puuttuva varallisuus luomalla ja myymällä osakkeita.

Fundu vuokraa Fundingtool-työkalua, jonka kautta yhtiö voi toteuttaa digitaalisen osakeannin ja halutessaan markkinoida sitä rajatulle joukolle tai suuremmallekin yleisölle. Osakeanti toteutetaan verkossa, joten sijoittajat pääsevät hyväksymään sopimukset ja tekemään sijoitukset vaivattomasti – missä ja milloin tahansa.

Kenelle? Yritykselle, joka tarvitsee pääomaa esimerkiksi investoinnin toteuttamiseen.

Siltarahoitus

Siltarahoitus on laina, joka on maksettava takaisin.

Siltarahoitus on lyhytaikaista ja väliaikaista rahoitusta, joka tuo avun monenlaisiin rahan tarpeisiin. Siltarahoitus toimii nimensä mukaisesti siltana pidempiaikaiseen rahoitukseen — ennen pidempiaikaista rahoitusta yritys usein tarvitsee tilapäistä rahoitusta käyttöpääomaksi ja hankintojen tekemistä varten.

Fundun yrityslaina soveltuu myös siltarahoitukseen, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta ELY-keskuksen tai Business Finlandin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

Kenelle? Yritykselle, joka on saanut Business Finlandilta tai ELY-keskukselta myönteisen avustuspäätöksen.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on laina, joka on maksettava takaisin.

Joukkorahoituksessa lainaraha kerätään nimensä mukaisesti joukolta ihmisiä, jotka ovat rekisteröityneet joukkorahoituspalveluun.

Joukkorahoitus tarkoittaa siis sitä, että yksittäiset ihmiset rahoittavat yritystä ja saavat vastineeksi rahoittamansa yrityksen osakkeita. Vastike voi myös olla tuote, lahja tai muu palkinto.

Kenelle? Etenkin pienelle yritykselle tai vasta liiketoimintansa aloittavalle yritykselle.

Yrityksen rahoituskelpoisuus selviää nopeasti Fundun rahoitettavuustestillä

Kaikki yritykset eivät ole rahoituskelpoisia. Rahoituskelpoisuuden selvittäminen on tähän asti ollut toisinaan jopa työlästä ja hidasta, jonka vuoksi kehitimme salamannopean rahoitettavuustestin — sen avulla saat tietää yrityksesi rahoituskelpoisuuden 30 sekunnissa!

Rahoitettavuustestin tekeminen on täysin maksutonta. Testiin tarvitsee kirjoittaa ainoastaan yrityksen nimi tai Y-tunnus, niin saat tuloksen silmänräpäyksessä. Kokeile vaikka itse ja ylläty, kuinka helposti homma hoituu!