Lehdistötiedote

Fundu toteutti 12 miljoonan euron osakeannin suomalaisille institutionaalisille sijoittajille. Perustajaosakkaat jatkavat yhtiön suurimpana omistajana. Institutionaalisista sijoittajista LähiTapiola on ollut yhtiön omistajana jo pitempään ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma osallistui uutena sijoittajana osakeantiin. Fundu tulee hakemaan kasvua yritysjärjestelyillä ja muuttaa asteittain liiketoimintaansa joukkorahoituksen välityksestä neopankiksi. Rahoitusrakennetta on tarkoitus optimoida myöhemmin toteutettavalla velkamuotoisella instrumentilla.

Vuonna 2014 perustettu Fundu Oy on välittänyt lainamuotoista joukkorahoitusta yli 100 miljoonalla eurolla ja toteuttanut yli 1000 rahoituskierrosta. Pankkien kyky rahoittaa pienempiä pk-yrityksiä on heikentynyt mm. kiristyneistä pääomavaateista johtuen. Samaan aikaan hallituksen aloitteesta säädetyt EU:n joukkorahoitusasetusta kireämmät kansalliset lisävelvoitteet asettavat haasteita kansallisille joukkorahoituksen välittäjille.

– Fundun tehtävä on ratkaista pk-yritysten rahoitushaasteita. Pankkirahoituksen ja nyt myös joukkorahoituksen vaikeutuessa on välttämätöntä, että rahoituskelpoiset pk-yritykset saavat rahaa kasvuun ja investointeihin. Erityisesti tämä tarve korostuu, kun taloudessa on uhkakuvia, jotka entisestään vaikuttavat pankkien kykyyn ja haluun kantaa riskiä. Fundun muuntautuminen yritysten neopankiksi, ja ylipäätään rahoitusmarkkinoiden monipuolistuminen palvelee koko yhteiskuntaa, Fundun toimitusjohtaja Lasse Vuola toteaa.

Uutena institutionaalisena sijoittajana tuli mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma merkittävällä panoksella.

– Fundu on luotettava toimija ja sillä oli perustaja- ja instituutio-osakkaissaan valmiiksi kasvuhakuinen ja lisärahoitukseen halukas omistajakunta, mikä loi Varmalle luontevan tilaisuuden osallistua uutena sijoittajana pääomitukseen. Yhtiö tarjoaa merkittävän pk-yritysten rahoituslähteen ja sillä on hyvä kasvupotentiaali, toteaa johtaja Mikko Koivusalo Varmasta.

Haastava markkinatilanne luo ketterille finanssialan toimijoille mahdollisuuksia.

– Rahoituskierroksen toteutumisen ajankohta oli erinomainen ja myös osoitus siitä, että Fundun edelläkävijyys pk-yrityksen rahoituksessa on noteerattu institutionaalisten sijoittajien toimesta. Toimialan omistusjärjestelyt tulevat kiihtymään ja tulemme tässä tilanteessa olemaan aloitteellinen. Uuden, entistä vahvemman omistuspohjan myötä meillä on taustalla lihakset, jotka mahdollistavat isot ja nopeat liikkeet, hallituksen puheenjohtaja Sampsa Laine kertoo.

Lisätiedot

Lasse Vuola
toimitusjohtaja
Fundu Oy
Puh. 044 515 1258