Juniorlaina – ratkaisu pk-yrityksen monipuolisiin rahoitustarpeisiin

Juniorlaina on ratkaisu yrityksen rahoitushaasteisiin

  • Yritys kasvaa voimakkaasti, mutta kassavirta ei kata liiketoimintaan vaadittavia kuluja?
  • Investointi tai laajentuminen lisäisi entisestään yrityksen kannattavuutta?
  • Kansainvälistyminen, yritys- tai liiketoimintakauppa tukisivat kasvustrategiaa?

Yhteinen nimittäjä näille kaikille toiminnoille on riittävä rahoitus. Ilman merkittäviä ulkopuolisia rahoituseriä suurimman osan yrityksistä on haastava kasvaa pelkän liiketoiminnasta saatavan kassavirran avulla.

Yhdessä pankkikumppanin kanssa Fundu on tuonut pk-yrityksille suunnatun rahoituspaketin, jossa pankki tarjoaa yritykselle seniorlainan ja Fundu juniorlainan. Senior- ja juniorlaina mahdollistavat pk-yrityksille entistä monipuolisemmat rahoitusvaihtoehdot.

Miten juniorlaina toimii?

Fundun juniorlaina on alisteisessa asemassa verrattuna pankin tarjoamaan seniorlainaan. Alisteisuuden ansioista Fundun juniorlaina voidaan laskea pankin luottoanalyysissä omaa pääomaa vahvistavaksi. Käytännössä juniorlainan ansiosta,

  1. Yrityksen riskiluokka paranee pankin sisäisessä analyysissä, koska juniorlaina voidaan alisteisuuden vuoksi laskea omaa pääomaa vahvistavaksi rahoituseräksi (kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä juniorlainaa käsitellään kuitenkin vieraana pääomana, velkana).
  2. Riskiluokan paraneminen mahdollistaa entistä suuremman rahoituserän pankista
  3. Rahoituspaketin päärahoittajana toimii pankki, jolloin rahoituskustannus säilyy maltillisena

Pankin kanssa toteutettava senior- ja juniorlainapaketti mahdollistaa asiakkaalle

  1. nopean ja vaivattoman tavan hakea rahoitusta kasvavaan ja kehittyvään liiketoimintaan
  2. kasvuvaiheessa olevan yrityksen ei tarvitse hakea oman pääoman ehtoista sijoitusta markkinoilta tai yrityksen jo olemassa olevilta sijoittajilta. Tällöin myös omistus säilyy yrittäjillä.
  3. pankin kanssa yhteistyössä toteutetun rahoituspaketin avulla yrityksellä on mahdollista saada entistä enemmän rahoitusta

Millaisille yrityksille juniorlaina sopii?

Uusi rahoitusratkaisu on tarkoitettu kaikille pk-yrityksille, joiden jo olemassa olevista kassavirroista voidaan todeta lainanhoitokyky ja haettavan rahoituksen mahdollistava kasvu ja kehitys.

Juniorlainassa ankkurisijoittajina toimivat Fundu Fund Ky:n alaiset yrityslainarahastot. Osalle Fundun yksityis- ja yrityssijoittajista tarjotaan myös mahdollisuutta merkitä juniorlainoja.

Lisätietoja

Tero Fordell p. +358-50-5717080
tero.fordell@fundu.fi

Tuomas Oksanen p. +358-44-5225838
tuomas.oksanen@fundu.fi