Miksi rahoitus on jokaisen yrityksen toiminnalle kriittinen asia?

Me Fundussa olemme kuukausittain yhteydessä satojen yrityspäättäjien kanssa kun käymme yritysten tulevaisuuden näkymiä sekä taloudellista tilannetta läpi ja puhumme rahoituksen elvyttävästä vaikutuksesta liiketoimintaan. Harmillisen usein vastaamme tulee hyödyntämättä jääneitä tilaisuuksia tai suoranaisia ongelmia puutteellisesta rahoituksesta johtuen.

Yrittäjän onkin tasaisin väliajoin hyvä pysähtyä ja miettiä miten yrityksen päivittäinen liiketoiminta ja tulevaisuuden tavoitteet saadaan rahoitettua. Rahoituksen suunnitteluun ja rahoitustarpeiden läpikäyntiin käytettävä aika saattaa olla suhteellisen pieni yrittäjän kokonaistyöajasta, mutta merkitys yrityksen toimintaan on järisyttävän iso.

Yleisimmät tavat Suomessa rahoittaa PK-yrityksen toimintaa ovat:

 • Pankit ja rahoitusyhtiöt
 • Finnvera, Business Finland ja Ely-keskus
 • Yrityksen positiivinen kassavirta
 • Omistajien lainat ja sijoitukset yhtiöön

Rahoituksen suunnittelu on tärkeää kaikille yrityksille, mutta se korostuu etenkin yrityksissä joille seuraavat tilanteet ovat tuttuja:

 • Asiakkaiden maksuajat ovat pitkiä
 • Hankinnat pitää maksaa nopeasti ja varaston kierto on hidasta
 • Investointeihin ja varastoon sitoutuu pääomaa
 • Palkat maksetaan ennen kuin työ laskutetaan
 • Kassavirrassa on suuria kausivaihteluja

Rahoitusongelmia voidaan ehkäistä hyvällä ennakoinnilla

Hyvin harvan yrityksen ongelmien syy on lähtöisin siitä, että rahoitus on kunnossa ja kassassa on liikaa rahaa. Tämän takia on hyvä miettiä käänteisesti minkälaisia asioita yritykset kohtaavat, joilla rahoituksen suunnittelu on jäänyt tekemättä ja yhtiön kassa on päässyt hetkellisesti loppumaan?

 • Yrityksen maine sekä neuvotteluasema sidosryhmien silmissä heikkenee alentuneen maksuvalmiuden takia
 • Yrityksen työntekijät alkavat epäilemään työnantajansa palkanmaksukykyä ja saattavat pahimmassa tapauksessa miettiä työpaikan vaihtoa
 • Yritys joutuu kieltäytymään heille tarjotuista töistä, koska käyttöpääoma ei ole riittävä etukäteishankintojen, urakkavakuuksien ja työntekijöiden palkkojen maksamiseksi ennen kuin laskutus lähtee rullaamaan
 • Laskut saattavat jäädä maksamatta, jonka jälkeen yritys voi saada luottotietohäiriön ja pahimmassa tapauksessa velkojat hakevat yrityksen konkurssiin, jolloin yrityksen toiminta lakkaa.

Riskiä näiden ongelmien toteutumisesta voidaan kuitenkin pienentää merkittävästi suunnittelemalla yrityksen rahoitusta hyvissä ajoin. Ennaltaehkäistyt ongelmat vapauttavat myös yrittäjän ja yrityksen resursseja heidän pääasialliseen liiketoimintaansa, joka tukee yrityksen kasvua, kehittymistä ja tarjoaa innostavan ilmapiirin kaikille toiminnassa mukana oleville. Myös yrittäjä pystyy nukkumaan yönsä paremmin, jonka arvoa ei voi missään tapauksessa vähätellä.

Käytännön kokemukset hyötykäyttöön

Fundun yhteistyö pankkien ja muiden finanssialan toimijoiden kanssa, sekä esimerkiksi Business Finlandin kanssa (sekä asiakkaana että yhteistyökumppanina) on tarjonnut meille kosolti käytännön oppeja ja kokemusta rahoitusmarkkinoista Suomessa. Haluammekin valjastaa kaiken tämän tietotaidon kaikkien kotimaisten pk-yritysten käyttöön täysin vastikkeettomasti. Ole siis rohkeasti yhteydessä jos haluat sparrailla kanssamme yrityksesi rahoitukseen liittyvissä asioissa.

Jukka Törrönen
Rahoitusjohtaja
Fundu