Lisääntynyt sääntely- saavatko pk-yritykset pankista edelleen rahoitusta?

Pankkien sääntelyllä on merkittävä vaikutus yritysrahoitukseen, sillä se vaikuttaa suoraan pankkien kykyyn tarjota yrityksille lainoja ja muita rahoitusratkaisuja. Tämä blogi käsittelee pankkien sääntelyn vaikutusta yritysrahoitukseen tarkemmin.

Pankkien sääntely on lisääntynyt huomattavasti finanssikriisin jälkeen, kun viranomaiset ovat pyrkineet parantamaan pankkien vakavaraisuutta ja riskienhallintaa. Tämä on johtanut siihen, että pankkien on entistä haastavampaa tarjota lainoja ja muita rahoitusratkaisuja yrityksille.

Tämä on erityisen haastavaa pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei välttämättä ole tarvittavaa omaisuutta tai muita vakuuksia, joita pankit vaativat lainojen myöntämisessä.

Pankkisektorilla Euroopassa on myös otettu käyttöön regulaatioita, jotka pyrkivät lisäämään pankkien vakavaraisuutta, parantamaan riskienhallintaa ja suojaamaan asiakkaiden etuja. Sääntelyn vaikutus yritysrahoitukseen ilmenee erityisesti silloin, kun yritys hakee lainaa pankilta. Voimaan tulleita sääntelyitä ovat mm.,

Basel III: Basel III on kansainvälinen sääntelykehys, joka asettaa pankkien pääomavaatimukset ja minimivaatimukset likviditeetille ja vakavaraisuudelle. Basel III:n tavoitteena on vahvistaa pankkien kykyä selviytyä stressitestauksesta ja vähentää systeemisen riskin mahdollisuutta.

PSD2: Maksupalveludirektiivi (PSD2) on EU:n sääntelykehys, joka tuli voimaan vuonna 2018. Se velvoittaa pankit avaamaan asiakkaiden maksutiedot kolmansille osapuolille, kuten fintech-yrityksille, mikä mahdollistaa uusien maksupalveluiden kehittämisen.

MiFID II: Markkinoita koskeva direktiivi (MiFID II) on EU:n sääntelykehys, joka tuli voimaan vuonna 2018. Se asettaa uusia sääntöjä pankkien ja muiden rahoituslaitosten toiminnalle ja pyrkii lisäämään markkinoiden läpinäkyvyyttä ja suojaamaan asiakkaiden etuja.

CRD IV: Pääomavaatimusdirektiivi (CRD IV) on EU:n sääntelykehys, joka asettaa pankkien pääomavaatimukset ja minimivaatimukset likviditeetille ja vakavaraisuudelle. Se on osa Basel III -sääntelykehystä ja sen tavoitteena on lisätä pankkien vakavaraisuutta ja vähentää systeemisen riskin mahdollisuutta.

Sääntelymuutosten vaikutukset ovat olleet erityisen merkittäviä pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole samaa pääsyä markkinoille kuin suuremmilla yrityksillä. Ne ovat joutuneet turvautumaan vaihtoehtoisiin ja täydentäviin rahoitusmuotoihin, kuten factoringiin tai yritysluottoihin.

Tämä on myös lisännyt rahoitusmarkkinoiden fragmentaatiota, eli erilaisten rahoitusmarkkinoiden eriytymistä, mikä voi haitata yritysten mahdollisuuksia löytää sopivia rahoitusvaihtoehtoja. Fundu pyrkii omalla toiminnallaan täyttämään markkinoille muodostunutta aukkoa ratkaisullaan pienille ja keskisuurille yrityksille. Fundun yrityslainalla rahoitat yrityksesi investoinnit, myyntitilaukset yritysjärjestelyt sekä vahvistat yrityksesi käyttöpääomaa. Yrityslaina on reaalivakuudeton rahoitustuote 25.000 eurosta ylöspäin. Rahoitusasiantuntijamme kartoittavat yrityksesi tarpeet ja tarjoavat sopivaa rahoitusratkaisua.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pankkien sääntelyllä on ollut merkittävä vaikutus yritysrahoitukseen, sillä se on vähentänyt pankkien lainanantoa ja johtanut siihen, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat joutuneet hakemaan rahoitusta vaihtoehtoisista lähteistä.

Yrityksen rahoituskelpoisuus selviää nopeasti Fundun rahoitettavuustestillä

Kaikki yritykset eivät ole rahoituskelpoisia. Rahoituskelpoisuuden selvittäminen on tähän asti ollut toisinaan jopa työlästä ja hidasta, jonka vuoksi kehitimme salamannopean rahoitettavuustestin — sen avulla saat tietää yrityksesi rahoituskelpoisuuden 30 sekunnissa!

Rahoitettavuustestin tekeminen on täysin maksutonta. Testiin tarvitsee kirjoittaa ainoastaan yrityksen nimi tai Y-tunnus, niin saat tuloksen silmänräpäyksessä. Kokeile vaikka itse ja ylläty, kuinka helposti homma hoituu!