Mitkä tekijät vaikuttavat yhtiön lainamäärään?

Yrityksen lainamäärä riippuu monesta tekijästä, kuten yrityksen liiketoiminnan laajuudesta ja sen taloudellisesta tilanteesta. Lainan määrä voi myös vaihdella eri rahoittajien välillä, koska jokaisella pankilla tai rahoituslaitoksella on omat kriteerinsä, joiden perusteella laina myönnetään.

Yleensä pienemmät yritykset voivat saada lainaa muutamasta tuhannesta eurosta muutamaan sataan tuhanteen euroon, kun taas suurempien yritysten kohdalla lainatarve on miljoonissa euroissa. Lainan määrä voi kuitenkin vaihdella huomattavasti riippuen siitä, mihin tarkoitukseen yritys lainaa hakee ja millainen takaisinmaksusuunnitelma on. Fundu rahoittaa yrityksiä 25.000 eurosta ylöspäin. Voit tehdä Fundun sivuilla rahoitushakemuksen, niin analyytikkomme katsovat oikeanlaisen rahoituksen yrityksellesi.

Lainan määrän lisäksi rahoittajat tarkastelevat myös yrityksen kykyä selviytyä lainan takaisinmaksusta. Yrityksen tulee pystyä osoittamaan, että heillä on riittävästi kassavaroja ja liikevaihtoa maksaa laina takaisin sovitun aikataulun mukaisesti. Yrityksen luottokelpoisuus ja aiempi maksuhistoria voivat myös vaikuttaa siihen, kuinka suuren lainan yhtiö voi saada.

Lainan määrään voi vaikuttaa myös mahdollisen vakuuden tarjoaminen lainan takaamiseksi. Jos yrityksellä on esimerkiksi kiinteistöjä tai muita arvokkaita omaisuuseriä, voivat ne toimia vakuutena lainalle. Tällöin rahoituslaitos voi mahdollisesti tarjota suurempaa lainasummaa.

Lisäksi yrityksen toimiala ja liiketoiminnan riskiprofiili vaikuttavat siihen, kuinka paljon lainaa yritys voi saada. Rahoittajat ovat yleensä varovaisempia myöntämään lainaa yrityksille, jotka toimivat riskialttiilla toimialoilla, kuten esimerkiksi rakennusalalla tai teollisuudessa.

On tärkeää muistaa, että lainan saamisen lisäksi myös lainan kustannukset, kuten korot ja lainanhoitokulut, vaikuttavat siihen, onko laina yritykselle kannattava vai ei. Siksi onkin tärkeää vertailla eri rahoittajien tarjoamia lainoja sekä niiden kustannuksia ennen lainapäätöksen tekemistä.

Yrityksen kannattaa myös laatia huolellinen suunnitelma, mihin laina käytetään, minkälainen takaisinmaksusuunnitelma on sekä millaisia riskejä ollaan valmiita ottamaan lainan takaisinmaksun suhteen. Tämä voi auttaa yhtiötä saamaan kokonaiskuvan, kuinka paljon lainaa tarvitaan ja mitkä lainaehdot voidaan hyväksyä.

Lainan määrään vaikuttaa myös yrityksen ikä ja kokemus. Nuoremmille ja vasta perustetuille yrityksille voi olla haastava saada kokoonsa nähden suurempia lainoja, koska historiatietoa, kokemusta tai referenssejä ei ole kertynyt vielä riittävästi, joiden perusteella rahoittajat voivat arvioida yrityksen riskiprofiilia.

Lainamäärään voi vaikuttaa myös markkinatilanne. Taloudellisesti epävarmoina aikoina rahoittajat ovat varovaisempia myöntämään lainoja ja näin lainan saaminen voi olla haastavampaa.

Lopullinen lainan määrä ja lainan ehdot riippuvat siis monista tekijöistä ja jokainen yritys käsitellään yksilöllisesti. Voit katsoa www.rahoitettavuustesti.fi – sivuilla yhtiön riskiluokan ja tehdä samalla lainahakemuksen.

Lainan saamiseen vaikuttaa myös yrityksen taloudellinen tilanne, kuten liikevaihto, kannattavuus, maksuvalmius sekä velkataso. Rahoittajat tarkastelevat yrityksen tilinpäätöksiä ja muita taloudellisia raportteja, jotta yrityksen maksukykyä ja riskiprofiilia voidaan arvioida. Tämän vuoksi on tärkeää toimittaa pyydetyt dokumentit rahoitushakemuksen jättämisen yhteydessä, jotta luottopäättäjä voi tehdä nopeammin rahoitustarjouksen yhtiölle.

Lainan määrään vaikuttaa myös se, mihin yritys aikoo käyttää lainan. Jos yritys tarvitsee lainaa investointeihin, kuten uuden laitoksen rakentamiseen tai uuden tuotteen kehittämiseen, se voi tarvita suuremman lainan kuin yritys, joka tarvitsee lainaa vain lyhytaikaisen kassavajeen paikkaamiseen.

Pankin tai rahoituslaitoksen myöntämän lainan suuruus riippuu myös siitä, kuinka paljon riskiä rahoittaja on valmis ottamaan. Mitä suurempi laina, sitä suurempi riski. Siksi vakuudet tai takaukset ovat keskeisiä elementtejä, joiden avulla rahoittaja voi vähentää ja hallita riskiä paremmin.

Lainan määrään vaikuttaa lisäksi rahoittajakohtainen riskienhallintapolitiikka ja strategia. Erilaisilla toimijoilla on erilaiset käytännöt, riskinottohalukkuus sekä -kyky.

Yhtiölle laina ei ole aina paras vaihtoehto. Olemalla Funduun yhteydessä voimme arvioida yhtiön lainanhoitokykyä ja räätälöidä yhdessä yhtiön kanssa sopivan ratkaisun rahoitustarpeeseen.

Lainahakemuksen alkuun pääset tästä.

Yrityksen rahoituskelpoisuus selviää nopeasti Fundun rahoitettavuustestillä

Kaikki yritykset eivät ole rahoituskelpoisia. Rahoituskelpoisuuden selvittäminen on tähän asti ollut toisinaan jopa työlästä ja hidasta, jonka vuoksi kehitimme salamannopean rahoitettavuustestin — sen avulla saat tietää yrityksesi rahoituskelpoisuuden 30 sekunnissa!

Rahoitettavuustestin tekeminen on täysin maksutonta. Testiin tarvitsee kirjoittaa ainoastaan yrityksen nimi tai Y-tunnus, niin saat tuloksen silmänräpäyksessä. Kokeile vaikka itse ja ylläty, kuinka helposti homma hoituu!