Joukkorahoitus-uutuuskirja avaa rahoitusmarkkinoiden murrosta

Juuri julkaistu Joukkorahoitus on ensimmäinen kattava kotimainen teos, jossa käsitellään joukkorahoituksen roolia rahoitusmarkkinoilla. Kirjoittajina on kaksi suomalaisen rahoitusmarkkinoiden ja vaihtoehtoisen rahoituksen asiantuntijaa, Fundun perustajaosakas ja toimitusjohtaja Lasse Vuola sekä Danske Bank A/S:n compliance-tiimin johtaja Aki Kallio.

Yritysrahoituksen markkina muuttuu tällä hetkellä tavalla, jota ei ole nähty modernin rahoituksen aikakaudella. Joukkorahoitus-kirjan mukaan digitalisaatio ja regulaation tiukentuminen mullistaa alan niin nopealla vauhdilla, että monet perinteiset toimijat ovat hämmennyksen tilassa.

Vuolan ja Kallion mukaan monimuotoiset digitaaliset rahoituskanavat ovat niin suomalaiselle kuin kansainväliselle rahoitusekosysteemille elintärkeä kasvun mahdollistaja. Muutosta on vauhdittanut ennen kaikkea teknologinen kehitys, mutta myös rahoitusmarkkinoilla toimivien tahojen – niin sijoittajien, rahoitusta hakevien yritysten kuin rahoituspalveluita tarjoavien yritysten – tarpeet.

”Markkinoilla on monia erikokoisia ja erilaisessa kasvuvaiheessa olevia yrityksiä, jotka tarvitsevat erityyppisiä rahoituslähteitä. Näin ollen vaihtoehtoisille rahoituskanaville, kuten joukkorahoitukselle, on sekä tilausta että kysyntää”, Kallio pohjustaa.

”Match made in heaven”

Uudessa tilanteessa on kaikille voitettavaa. Vuolan mukaan pankkeja kiinnostavat perinteisesti kokonaisasiakkuudet ja oheispalvelut, mutta ei enää niinkään perinteinen rahoitus. Ketterät digitaaliset toimijat taas ovat kiinnostuneita nimenomaan yksittäisistä rahoituscaseista, mutta eivät kokonaisasiakkuuksista.

”Tämä on monella tapaa match made in heaven: yritysrahoitus muuttuu ekosysteemiksi, jossa useat toimijat ratkaisevat yhteistyössä tiukentuneen regulaation mukanaan tuomia ongelmia”, Vuola kertoo.

Kirja nostaa esiin nykykehityksen hyötyjen lisäksi myös riskejä, joista suurin on joukkorahoitustoimiala itse. Kirjoittajien mukaan lieveilmiöitä on jo nähtävissä: liiketoimintamalli altistaa helposti huonolaatuisille rahoitushankkeille, joista vastuun kantavat loppupeleissä sijoittajat. Joukkorahoitusyhtiöiltä pitää nyt ja tulevaisuudessa edellyttää erittäin eettistä johtoa ja pitkäjänteisyyttä – muuten vaarana on koko toimialan leimaantuminen sellaiseksi, jota vakiintuneet toimijat alkavat vierastaa.

Sääntely lähtenyt käsistä

Kirjan julkaisua jouduttiin lykkäämään useita kertoja, koska finanssialan lainsäädäntö muuttui kirjoitusprosessin aikana niin nopeasti. Vuolan mielestä koko sääntelykokonaisuus on tällä hetkellä väärillä urilla, ja se voi pahimmillaan vaarantaa esimerkiksi suomalaisen finanssiteknologiatoimialan hyvin alkaneen kehityksen.

”Sääntely on ehdottoman hyvästä moraalisen uhkapelin ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi, mutta tällä hetkellä rajoituksia tulee esimerkiksi Brysselistä ja kotimaisen lainsäätäjän toimesta koko ajan lisää, eivätkä vanhan sääntelykehikon päälle tehtävät uudistukset ole pitkäjänteisiä”, Vuola sanoo.

Kirjoittajien mukaan niin lainsäätäjän kuin markkinavalvojan ei pitäisi pelätä markkinoilla käynnissä olevaa disruptiota.

”Joukkorahoitusmarkkina on kasvanut globaalisti erittäin voimakkaasti ja siitä on tullut merkittävä rahoituslähde erityisesti kasvaville start up- ja pk-yrityksille, minkä takia ala tulisi ottaa vakavasti ja sille tulisi taata myös sääntelyn näkökulmasta riittävät kasvuedellytykset.”, Kallio kertoo.

Lisätietoja kirjasta ja kirjoittajista

Uutuusteos on tarkoitettu niin rahoitusta hakeville yrityksille, sijoittajille kuin muille rahoitusmarkkinoilla toimiville yrityksille ja ammattilaisille, kuten talousjohtajille, controllereille, yritysjuristeille, asianajajille, taloudellisille neuvonantajille sekä viranomaisille. Teos sopii ajankohtaisen sisältönsä puolesta myös oppikirjaksi korkeakouluihin erityisesti niin oikeus- kuin taloustieteen alalla.

Kirjassa avataan muun muassa joukkorahoituksen hyötyjä, riskejä ja mahdollisia ongelmakohtia käytännön esimerkein ja pyritään esimerkein kuvaamaan, millaisissa tilanteissa vaihtoehtoinen rahoitus voi tarjota konkreettisia etuja niin rahoitusta hakevalle yritykselle kuin sijoittajalle suhteessa perinteisiin rahoituskanaviin. Kirjassa käsitellään myös esimerkiksi joukkorahoituslakia ja EU-tason sääntelykehikkoa sekä laajemmin rahoituspalveluteknologioita. Kirja kytkee joukkorahoituksen osaksi laajempaa rahoitusmarkkinoiden murrosta ottaen huomioon rahoitusmarkkinoilla historiallisesti tapahtuneet merkittävät muutokset.

Lasse Vuola (OTK, KTM, LL.M University of California at Berkeley) on 25 henkilöä työllistävän Fundun perustajaosakas ja toimitusjohtaja. Ennen Fundua Vuola on toiminut vuosia asianajajana Suomen suurimmissa liikejuridiikkaan keskittyneissä asianajotoimistoissa, viimeisimpänä Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla. Vuola on toteuttanut monia yhteistyöprojekteja start up- ja kasvuvaiheen yritysten kanssa, ja myös itse sijoittanut useisiin start up -yrityksiin. Hänellä on työtaustansa kautta erittäin kattava ymmärrys erilaisten yritysrahoitusmuotojen käytännön hyödyistä ja pullonkauloista.

Aki Kallio (OTM, Helsingin yliopisto) on suomalaisten rahoitusmarkkinoiden ja erityisesti vaihtoehtoisen rahoituksen asiantuntija. Kallio työskentelee parhaillaan Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeen suurasiakkaisiin keskittyneen Corporates & Institutions -yksikön Compliancesta vastaavan tiimin johtajana. Ennen Danske Bankia Kallio on työskennellyt kahdessa Suomen johtavassa asianajotoimistossa yritysrahoituksen parissa, minkä lisäksi hän on toiminut suomalaisen kansainväliseen öljyntorjuntaan keskittyneen pk-yrityksen yrityslakimiehenä. Valtiovarainministeriössä Kallio työskenteli ensin euroalueen kriisin parissa vastaten Suomen vakuusjärjestelyistä ja osallistuen Euroopan vakausmekanismin perustamista koskeviin neuvotteluihin. Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla työskennellessään Kallio oli vastuussa muun muassa kotimaisen joukkorahoituslain valmistelusta, minkä lisäksi hän toimi ministeriön asettaman finanssiteknologiaan keskittyneen seurantaryhmän apulaiskoordinaattorina sekä joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmän pääsihteerinä.