Fundu-sijoittajan vuosi 2018

Tasaisesti hajautettu sijoitussalkku toi 7,55 % vuosituoton

Yrityslainoista suojaa sijoitusmaailman myrskyihin

Vuoden vaihteessa saatiin kokea jännittäviä hetkiä sijoitusmarkkinoilla, kun osakkeiden arvot laskivat ympäri maailman pörssejä. Pitkän yhtäjaksoisen nousukauden jälkeen moni sijoittaja on joutunut kokemaan, kuinka oman osakesalkun arvo on laskenut tulevaisuuden näkymien heiketessä.

Fundun yrityslainat tarjoavat tällaiseen epävakaiseen, mahdollisesti jopa laskevaan, markkinatilanteeseen hyvän vaihtoehtoisen sijoituskohteen, koska yrityslainojen tuotto ei ole suoraan sidoksissa pörssikurssien heilahteluihin.

 

Kaiken keskiössä luottoriskien arviointi

Fundun liiketoimintamallin yksi keskeisimmistä toiminnoista on lainaa hakevien yrityksien luottoriskien arviointi. Fundun historian aikana olemme kerryttäneet pitkän kokemuksen siitä kuinka pk-yritysten luottoriskiä tulee arvioida. Pelkästään vuoden 2018 aikana toteutimme 106 lainakierrosta alustallamme.

Suuri muutos toiminnassamme tapahtui viime vuoden helmikuussa, kun otimme käyttöön uuden luottoluokitusmallin. Tämä uudistettu luottoluokitus tuli käyttöön samaan aikaan kun taustallamme alkoi toimia institutionaalisille sijoittajille tarkoitettuja yrityslainarahastoja. Tällä luottoluokitusmallilla toteutui 70 lainakierrosta.

Luottoriskin analysoinnin kehittämistä toteutetaan jatkuvan parantamisen periaatteella. Jatkoimme luottoluokitusmallimme kehittämistä koko vuoden ajan ja päivitimme mallia uudelleen marraskuussa 2018. Päivitetyn luottoluokitusmallin perusteella on toteutunut tätä kirjoitettaessa jo 24 lainaa.

Luottoriskien arvioiminen perustuu validoituun tilastolliseen malliin, jolla on selvitetty mitä tietyntyyppisille yrityksille on yleensä tapahtunut ja millä todennäköisyydellä. Analyysin keskeisenä aineistona ovat yrityksen tilinpäätökset tarvittavissa määrin oikaistuna, kirjanpidon väliajot sekä ennusteet erityisesti kassavirtaan ja taserakenteeseen liittyen.

Tilastollinen malli on validoitu 59.000 osakeyhtiön tiedoilla, josta on poimittu tarkasteluhetkeä seuraavan kolmen vuoden aikana konkurssiin päätyneet yritykset ja tunnistettu tilinpäätösaineiston keskeiset määrittävät muuttujat, jotka yleisimmin ovat johtaneet konkurssiin.

Mallin avulla voidaan arvoida lainarahoitusta hakevan yrityksen konkurssitodennäköisyys, jonka perusteella määritellään lainalle vaadittava korko. Lainarahoituksen hinnoittelumalli on tehty siten, että hyvin hajautetulla lainasalkulla saisi 6-8 % tuoton vuosittain.

No miten vuosi 2018 sitten meni?

Vuonna 2018 Fundun kautta myönnettiin 12,5 miljoonaa euroa lainarahoitusta kotimaisille yrityksille.

Vuoden aikana sijoittajat kotiuttivat kaiken kaikkiaan 7,2 miljoonaa euroa lainattua pääomaa ja korkotuottoja.

Luottoluokitukset sekä lainojen korkovaatimukset ovat keskeisessä osassa sijoittajien saamien tuottojen osalta. Vuosi 2018 olikin melko onnistunut myönnettyjen lainojen osalta, helmikuussa käyttöön otetun uuden luottoluokitusmallin jälkeiset lainat ovat tuottaneet sijoittajille 7,55 % vuosituoton, mikäli jokaiseen lainaan olisi sijoittanut tasaisesti saman summan.

 

 

Keskeistä yrityslainoihin sijoittamisessa onkin riittävän hajautunut salkku. Fundun hajautustyökalu, allokaattori, tarjoaa helpon tavan säästää ja sijoittaa hyvällä hajautuksella yrityslainoihin, jotka tarjoavat tasaista korkotuottoa ilman merkittävää sidonnaisuutta osakeamarkkinoiden kehitykseen.

Yhä suurempi osa Fundun sijoittajista on omaksunut esimerkillisesti riittävän hajauttamisen tarpeen sekä kotiuttaneet hyödyt. Ne sijoittajat jotka sijoittivat viime vuonna yli 30:een lainaan saivat keskimäärin 7,01% annualisoidun tuoton.

LähiTapiola panostaa lisää

LähiTapiola on enemmistösijoittajana yrityslainarahastossa, joka sijoittaa hajautetusti Fundun alustan kautta yrityslainoihin. “Olemme olleet erittäin tyytyväisiä rahaston tuottotasoon, ja olemme tehneet päätöksen nostaa entisestään sijoitussitoumustamme“, kertoo LähiTapiolan sijoitusjohtaja Juha Malm.

Kuva: Tapio Haaja / Unsplash

Huomioi: Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riskejä. Voit menettää sijoittamasi pääoman kokonaan tai osittain. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Et välttämättä saa sijoituksellesi lainkaan tuottoa, ja sijoituskohteen luovutettavuutta on sopimusehdoin rajoitettu.