Onko yrityksesi luottokelpoinen?

Onko yrityksesi luottokelpoinen?

Kiristynyt pankkisääntely ja talouden rakennemuutos ovat hankaloittaneet pk-yritysten lainansaantia Suomessa ja yrityksen luottokelpoisuudesta huolehtiminen onkin noussut yrityksille tärkeäksi.

Kun pankkirahoituksen saanti on hankaloitunut, on pankkien rinnalle syntynyt uudenlaisia, täydentäviä rahoittajia, jotka voivat tarjota yrityksille lainarahoitusta pankkeja väljemmillä ehdoilla. Pankkien pääasiallinen toiminta on rahoituksen välittäminen, eikä pankkitoiminta kestä mahdollisia luottotappioita. Yksityisten sijoittajien antamalla lainarahoituksella näin ei ole, minkä johdosta myös sijoittaminen riskialttiimpiin yrityksiin on mahdollista, kunhan lainasalkun tuotto on kokonaisuudessaan positiivinen – ja sijoittajille riittävä.

Tavallisesti yrittäjät ovat tottuneet tiukkoihin lainaehtoihin. Tässä vertailua pankkirahoituksen ja täydentävien lainoittajien välillä.

Kassavirta ja tulos

Perinteisesti on ajateltu, että yrityksellä tulee olla positiivinen kassavirta ja tulos lainarahoituksen saamiseksi. Usein näin onkin – etenkin pankkirahoituksen suhteen –  mutta monet kehitysvaiheesssa olevat yritykset ovat lainarahoituskelpoisia uusille, pankkirahoitusta täydentäville lainoittajille, kuten Fundulle. Kun yrityksen luottokelpoisuus määritellään sekä kvantitatiivisten (tilinpäätös, laskennalliset ennusteet) että kvalitatiivisten (johto, omistajat, liiketoimintasuunnitelma) tekijöiden summana, ei yksittäiset negatiiviset tunnusluvut estä lainan saantia.

Reaalivakuudet

Pankit ovat perinteisesti myöntäneet lainaa reaalivakuuksia vastaan. Tällöin lainan takaisinmaksun takeena on reaaliomaisuutta. Nykyään yhä useamman yrityksen liiketominta perustuu kuitenkin pikemminkin aineettomiin tekijöihin, kuten osaamiseen, tuotemerkkiin tai ohjelmistoon, jotka eivät kelpaa pankkirahoituksen vakuudeksi. Yritysten onneksi reaalivakuudetkaan eivät muodosta enää estettä lainarahoituksen saannille ja realivakuudettoman lainan saanti on helppoa, esimerkiksi Fundu-palvelun kautta.

Luottohistoria

Yrityksen nuori ikä ei yleensä ole esteenä lainarahoituksen saamiselle. Tyypillisesti nuorten yritysten lainojen koot ovat pienempiä kuin pitempään toimineiden yritysten. Luottohistoria on kuitenkin tärkeää pitää puhtaana. Mikäli yrityksellä tai sen avainhenkilöillä on maksuhäiriömerkintöjä, on lainarahoituksen saanti haasteellista – tai peräti mahdotonta.

Huolimatta pankkien kiristyneestä lainarahoituksen tarjonnasta on yrityksillä edelleen helppo pääsy lainamarkkinoille – kunhan liiketoiminta ja luottohistoria ovat kunnossa. Fundu rahoittaa kaikenlaisia kasvuyrityksiä monipuolisilla lainainstrumenteilla, jotka sovitetaan rahoitettavan yrityksen tarpeeseen. Mikäli sinulla on investointeja tulossa, tilauksia toimitettavana tai muuten vain tarvitset rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen, ota yhteyttä Fundun edustajiin niin teemme yrityksellesi yksilöllisen luottoluokituksen ja sen perusteella rahoitustarjouksen.

Fundun yrityslaina

Fundu on eräs Suomen merkittävimmistä yrityslaina-alustoista. Vuonna 2014 perustettu Fundu on keskittynyt PK-sektorin yrityslainoihin yhteistyössä LähiTapiolan ja useiden johtavien liikepankkien kanssa. Kun yritykset hakevat Fundusta yrityslainaa, Fundu avaa sen sijoituskohteeksi digitaaliseen palveluunsa ja lainatavoite täyttyy.

Fundun yrityslaina on mahdollista saada ilman reaalivakuuksia. Se on helppo hakea ja lainatavoitteen täyttyessä lainan saa käyttöön nopeasti. Lainan korko määräytyy yksilöllisesti yrityksesi tilanteen mukaisesti ja lainan kustannukset ovat kilpailukykyisiä ja läpinäkyviä. Yritykset maksavat lainaa nostaessaan  kertaluontoisen palkkion, ei siis mitään hämäriä piilokuluja tai -lisiä.

Tutustu Fundun yrityslainaan ja ota rohkeasti yhteyttä.

Fundu Oy, Tuomas Oksanen, tuomas.oksanen@fundu.fi