Katsaus: PK-yritysten rahoitus Suomessa

Pankkien rooli pienenee

Eurooppalaisessa yritysrahoituksessa pankki on ollut pitkään keskeinen rahoittaja. Yhdysvalloissa tilanne on toinen, sillä siellä pankkien vastaava osuus on enää 20 %. Uusien, vaihtoehtoisten rahoituskanavien lisääntyminen myös eurooppalaisessa rahoitustarjonnassa tulee huomattavasti vähentämään pankkien markkinaosuutta tulevaisuudessa.

Suomessa, kuten muuallakin Euroopassa, pankit ovat edelleen vahvassa asemassa yritysrahoittajina. Yritykset ovat vuosikymmenien ja -satojen saatossa oppineet hakemaan rahoitusta ensisijaisesti pankeista. Toimiala on kuitenkin nopeassa murroksessa.

Fundu tarjoaa sähköisen markkinapaikan yrityslainan hakemiselle

Fundu on tarjonnut suomalaisille yrityksille sähköisen markkinapaikan yrityslainan hakemiselle vuodesta 2014 lähtien. Yritykset ovat voineet hakea rahoitusta sijoittajaverkostosta, joka on kasvanut muutaman vuoden aikana yli neljän tuhannen sijoittajan suuruiseksi. Yrityksen rahoittaminen tapahtuu täysin sähköisesti, kuten myös lainan takaisinmaksu sijoittajille. Yritykset voivat hakea lainaa esimerkiksi kasvun rahoittamiseen, investointeihin ja julkisen rahoittajan projekteihin.

Normaalisti käyttöpääomalainat ovat nykyään kuukausilyhenteisiä ja julkisen rahoittajan projekteihin kohdistuneet siltalainat kertalyhenteisiä. Kolmen vuoden aikana olemme huomanneet, että pk-yritysten takaisinmaksuvaikeudet johtuvat usein heikosta talousjohtamisesta, jossa ei ole tarpeeksi hyvin huomioitu riittävää kassanhallintaa. Aikaisemmin Fundun kautta oli mahdollista hakea pelkästään kertalyhenteisiä lainoja, jolloin takaisinmaksu (pääoma + korko) maksettiin kerralla takaisin. Kuukausilyhenteiset lainat tulivat kuitenkin nopeasti tarjolle, kun Fundu päätti laajentaa julkisen rahoituksen projekteista myös normaaleihin käyttöpääomalainoihin.

Fundu vakiinnuttaa asemansa suomalaisilla yritysrahoitusmarkkinoilla

Tähän mennessä yrityslainoja on välitetty suomalaisille pk-yrityksille yhteensä yli 30 miljoonaa euroa ja rahoituskierroksia on ollut satoja. LähiTapiola tuli vuoden 2016 aikana mukaan toimintaan ja tämä on edesauttanut Fundua vakiinnuttamaan toimintaansa suomalaisilla yritysrahoitusmarkkinoilla.

Fundu kasvaa tällä hetkellä n. 500 % vuosivauhdilla. Tiiviissä yhteistyössä LähiTapiolan kanssa Fundun tavoitteena on olla ensi vuosikymmenen aikana volyymiltaan Suomen suurin pk-yritysten rahoituskanava. Visiomme on reipas, mutta niin ovat tekijätkin.

Fundu Oy, Tero Fordell, tero.fordell@fundu.fi