Piensijoittajat ja ammattimaiset sijoittajat tukevat toisiaan

Piensijoittajat ja ammattimaiset sijoittajat tukevat toisiaan

 

Töölö Urban Oy haki ja sai toissa viikolla (3.-7.8.2016) rahoitusta Fundun kautta nopealla aikataululla, yhteensä 200.000 euroa. Yritys tarvitsi rahoituksen nopeasti, jotta voisi viedä Tekes-projektinsa täysimääräisesti loppuun ennen projektin päättymistä. Fundu-sijoittajille kyseessä oli siis tavanomainen siltarahoitus-case, jossa yritys haki projektinaikaista rahoitusta kustannusten syntymisen ja julkisrahoittajan maksatuksen väliajalle.

Tarkastelemalla rahoituskierrosta hieman tarkemmin huomataan rahoituksen tulleen suurelta joukolta erilaisia sijoittajia. Kierrokseen osallistui yhteensä 147 sijoittajaa ja yksittäisten sijoitusten koot vaihtelivat kahdesta eurosta aina lähes 60.000 euroon saakka. Keskimääräinen sijoitus oli noin 1.360 euroa.

Jotta voisimme analysoida rahoituskierrosta hieman tarkemmin, luokittelimme tehdyt sijoitukset eri luokkiin niiden suuruuden perusteella. Kuvaajassa on nähtävissä eri suuruisten sijoitusten suhteellinen osuus tehtyjen sijoitusten kappalemäärästä sekä euromääräisestä volyymista. Kuvaajasta huomataan, kuinka suurin osa rahoituksesta tuli piensijoittajilta, mutta ilman suurempia kertasijoituksia tekeviä ammattimaisia sijoittajia tavoite ei olisi täyttynyt nopealla aikataululla – muutama ”suursijoittaja” vastasi lähes 40 % annetusta rahoituksesta.

 

Kuvaaja 1_16082016

 

On ilahduttavaa huomata, kuinka Fundu-palvelu todellakin sopii kaikenlaisille sijoittajille. Palvelu pyörii automatisoidusti verkossa, mikä mahdollistaa pientenkin sijoitusten vastaanottamisen ja käsittelyn kustannustehokkaasti. Digitaalisten rahoituspalveluiden myötä sijoitusesitteiden ”minimisijoitusvaatimukset” onkin aika heittää historian romukoppaan – nykyään voidaan palvella kaikkia sijoittamisesta kiinnostuneita heidän sijoitussalkkunsa koosta riippumatta.

Erityisen mielenkiintoisen Töölö Urban Oy:n rahoituskierroksesta teki nopea aikataulu, jolla rahoitustavoite saatiin täyteen. Fundu-palvelun viime aikoina nopeasti kasvanut sijoittajakunta todella näytti voimansa ja osoitti kyvyn rahoittaa suurempiakin tarpeita nopealla aikataululla – koostuihan rahoitus pääosin piensijoittajien sijoituksista.

 

Kuvaaja 2_16082016

 

Sijoittajamäärän kasvaessa Fundu-alustan kautta voidaan rahoittaa monipuolisempia kohteita. Fundun alkutaipaleella rahoitettavana on ollut pääasiassa toimintaansa vasta aloittelevia yrityksiä ja tyypilliset rahoituskierrokset ovat olleet muutamien kymmenien tuhansien eurojen luokkaa. Toki myös Allas-hanke on vasta aloittamassa toimintaansa, mutta tämä nopeasti hoidettu suurempi kierros osoitti kasvaneesta sijoittajakunnasta löytyvän ”rahoitusvolyymia” suurempienkin yritysten rahoittamiseen.

Toivottavasti Fundun käyttäjämäärä jatkaa nopeaa kasvuaan ja saamme tulevaisuudessa hoidettua ensimmäisen miljoonaluokan lainarahoituskierroksen. Tällaiset suuremman rahoitustarpeen omaavat yritykset poikkeavat riski-tuotto -profiililtaan merkittävästi nykyisistä pienemmistä kierroksista ja tarjoaisivat hienon hajautusmahdollisuuden kaikille palvelua käyttäville sijoittajille. Kannattaakin vinkata sijoittamisesta kiinnostuneille ystäville Fundu-palvelusta – siitä hyödymme me kaikki.

Fundu Oy, Tuomas Oksanen, tuomas.oksanen@fundu.fi