Näin sijoitat yrityslainoihin

(Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä http://www.sijoittaja.fi/sijoittajan-tori/yrityslainat/nain-sijoitat-yrityslainoihin/)

Näin sijoitat yrityslainoihin

 

Yritykset itse asettavat koron, jolla he ovat valmiita lainaa ottamaan. Sijoittajat vastaavasti vertailevat lainoja toisiinsa ja miettivät, millä korolla ovat millekin yritykselle valmiita lainaa myöntämään. Kun tarjottu korko ja sijoittajien korkovaatimus kohtaavat, laina menee kaupaksi.

Hajauta huolellisesti

Yrityslainoissa pienin sijoitettava summa on 1 euro, joten jokaisella on mahdollisuus sijoittaa. Lainojen laina-ajat ovat tyypillisesti alle vuoden mittaisia, mikä laskee lainoihin kohdistuvaa riskiä ja parantaa lainasalkun kiertonopeutta. Yrityslainoihin sijoittamisesta ei aiheudu sijoittajalle kuluja, joten korkea kiertonopeus on hyväksi. Tämä parantaa likviditeettiä ja nostaa tuotto-odotusta.

Pidä riskit hallinnassa

  • Päätä etukäteen, minkä osuuden sijoitusvarallisuudestasi haluat kohdistaa yrityslainoihin (esim. alle 5 %)
  • Päätä, kuinka moneen lainaan hajautat (esim. 10 kpl)
  • Riski on pienin niissä kohteissa, joilla on korkea luottoluokitus ja omistajien 100 % takaus lainalle
  • Salkkusi riski on sitä suurempi, mitä enemmän olet sijoittanut heikon luottoluokituksen yrityksiin
  • Jos yritys menee laina-aikana konkurssiin, eivätkä takaajat pysty maksamaan lainaa takaisin, sijoittajat menettävät sijoittamansa summan

Arvioi kohteita luottoluokituksen avulla

Tyypillisesti lainan korko on sitä suurempi kuin on lainan riski. Pk-yritysten lainoissa näin ei aina ole. Yritykset asettavat koron sille tasolle, että laina houkuttelee sijoittajia. Mitä korkeampi korko, sitä kiinnostuneempia sijoittajat ovat. Voimakkaasti kasvava yritys, jonka on vaikea saada perinteistä pankkilainaa reaalivakuuksien puuttuessa, voi esimerkiksi asettaa lainalle korkean koron saadakseen nopeasti tarvitsemansa rahoituksen.

Yritykset eivät myöskään välttämättä osaa arvioida lainan takaisinmaksuun liittyviä riskejä oikein. Riskit voivat olla yrittäjän omaa arviota suuremmat.

Yritykset voivat siten asettaa lainan koron liian alhaiseksi tai korkeaksi suhteessa riskiin. Ilman ulkopuolista arviota sijoittajien on vastaavasti vaikea arvioida, onko korko oikealla tasolla riskiin nähden.

Riippumattoman luottoluokitus auttaa sijoittajaa arvioimaan lainojen riskiä ja vertaamaan sitä tarjottuun korkotuottoon. Luottoluokitus antaa sijoittajalle minimikorkovaatimuksen. Jos yrityksen tarjoama korko on suurempi kuin minimikorkovaatimus, on laina houkutteleva sijoituskohde. Luottoluokituksessa arvioidaan yhtiön taloudellinen tilanne, johto ja omistajat sekä liiketoiminta ja markkinat. Huomattavaa on, että omistajien antamat takaukset laskevat lainan riskiä ja siten alentavat luottoluokituksen korkovaatimusta.

Kenelle sijoittaminen yrityslainoihin sopii?

Yrityslainaus sopii sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneet sijoittamaan kotimaisten pk-yritysten lainoihin.

  • Tuotto-odotus on pörssiosakesijoituksia matalampi, mutta selvästi pörssiyritysten jvk-lainoja korkeampi
  • Riski on alhaisempi kuin suorissa osakesijoituksissa
  • Vakavaraisten pörssiyritysten jvk-lainojen riski ja myös korko on pk-yritysten lainoja alhaisempi, mutta jvk-lainojen laina-ajat ovat pitemmät

Sijoittaminen suoriin lainoihin on mielenkiintoisempaa kuin korkorahastoihin sijoittaminen. Sijoittaja voi perehtyä lainaa tarjoavaan yritykseen ja auttaa sitä saamaan tarvitsemansa rahoituksen. Sijoittaja saa hyötynä korkean korkotuoton. Yritys saa lainan, joka mahdollistaa kasvun tai investoinnin.

Pk-yrityslainaus sopii myös ammattimaisille sijoittajille, sillä ne tarjoavat hajautushyötyä osakesijoituksiin, pörssiyhtiöiden jvk-lainoihin tai korkean riskin (high yield) rahastosijoituksiin nähden.

Lähde: Sijoittaja.fi http://www.sijoittaja.fi/sijoittajan-tori/yrityslainat/nain-sijoitat-yrityslainoihin/