Näin onnistut osakeantikierroksella!

(Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä http://www.sijoittaja.fi/sijoittajan-tori/nain-onnistut-osakeantikierroksella/)

Näin onnistut osakeantikierroksella

 

Sijoituskierroksella onnistuminen vaatii kovaa ja johdonmukaista työtä. Johdon on kasattava riittävä ja laadukas materiaali antia varten, hoidettava lain edellyttämä juridiikka ja myytävä kierros sijoittajille tai nykyisille osakkeenomistajille.

Tärkeintä on ymmärtää, että kyseessä on myyntitapahtuma, jossa yhtiötä myydään sijoituskohteena sijoittajille. Kilpailu sijoittajien rahoista on kovaa ja vaihtoehtoja on paljon, joten sijoituskierros ei onnistu puolivaloilla.

Ennen kierroksen aloittamista mieti, missä vaiheessa yrityksesi on ja ajattele yritystäsi sijoituskohteena sijoittajan silmin.

Onnistumisen todennäköisyys

Sijoitusten hankkiminen sijoittajilta on vaikeinta yrityksen alkuvaiheessa. Yhtiöllä ei ole liikevaihtoa ja tuote tai palvelu voi olla vielä suunnitteluvaiheessa. Tällöin sijoittaja sijoittaa yhtiön liikeideaan, sen mahdollisuuksiin ja tiimiin.

Jos start-up-yhtiö asettaa valuaation korkeaksi, on sijoituskierroksen onnistumistodennäköisyys heikko. Sijoittajan riski on erittäin korkea ja tuottonäkymät korkean valuaation vuoksi heikot.

Vastaavasti, kun yritys kasvaa ja tekee positiivista tulosta, sijoittajan riski on matalampi. Yhtiö voi jakaa jo osinkoa, joten sijoittaja voi suoraan laskea saavansa osinkotuoton. Yhtiöllä voi myös olla selvä näkemys siitä, että yhtiö viedään pörssiin. Mikäli yhtiön valuaatio on tässä tilanteessa matala, sijoittajan tuottonäkymät ovat hyvät ja kierroksella onnistumisen todennäköisyys korkea.

1. Aloita jo tänään

Rahoituskierros on pohjimmiltaan myyntitapahtuma ja kokemus on valitettavasti osoittanut, ettei jokainen sijoittaja tule hyväksymään tarjoustasi. Siksi potentiaalisten sijoittajien nimiä ja yhteystietoja kannattaa kerätä yrityksen kehityspolun varrelta jo hyvissä ajoin. Nämä sijoittajat muodostavat ”lämpimien” sijoittajien joukon, joista voi löytyä rahoituskierroksen onnistumisen kannalta tarpeelliset ankkurisijoittajat. Nämä sijoittajat tekevät ensimmäiset sijoitukset rahoituskierrokseen ja ”murtavat jään”, jonka jälkeen muiden ”kylmien” sijoittajien on helpompi seurata heidän esimerkkiään.

2. Keskustele valuaatiosta etukäteen

Yrityksen arvo on yksi keskeisimmistä rahoituskierroksessa päätettävistä yksityiskohdista. Kannattaakin käydä alustavia neuvotteluja potentiaalisten sijoittajien kanssa arvostustasosta jo ennen rahoituskierroksen aloittamista. Vapaamuotoisten keskustelujen kautta saa haarukoitua yrityksen summittaisen markkinahinnan selville. Tällöin todennäköisyys rahoituskierroksen onnistumiselle kasvaa.

3. Taloudelliset luvut

Sijoittajat, etenkin kokeneet, katsovat ensisijaisesti yhtiön lukuja. Mikä on yhtiön liikevaihto, liikevaihdon kasvu, toteutunut tulos, tuloksen kasvu. Miltä tase näyttää? Paljonko on oma pääoma ja paljonko yhtiöllä on velkaa. Ennusteissa sijoittajalle tärkeintä on se, mihin ne perustuvat. Perustele ennusteet tilauskannalla, sopimuksilla tai muulla kovalla materiaalilla. Kuka tahansa osaa tehdä excelillä nousevia liikevaihtoennusteita.

4. Tiimi

Jos yrityksesi on alkuvaiheessa, tiimi on ratkaiseva. Esittele tiimi ja kerro kunkin henkilön rooli yrityksessä. Tiimin kannattaa olla monipuolinen ja juuri nykyistä liiketoimintaa tukeva. Näytöt aiemmista onnistumisista ovat erittäin tärkeitä. Sijoittajan on olennaista tietää, ovatko tiimiläiset töissä täysipainoisesti vai advisoreita. Hyvästä hallituksesta ja advisor boardista on etua, mutta tiimi tekee operatiivisen työn ja ratkaisee yhtiön menestyksen.

5. Liikeidea

Kerro liikeideasi heti ja selkokielisesti. Sparraa puolisollasi, vanhemmillasi, ystävilläsi, ymmärtävätkö he, mikä on yhtiösi liikeidea. Jos kukaan ei ymmärrä, eivät ymmärrä sijoittajatkaan. Karsi kaikki epäolennainen ja se mitä ehkä yhtiösi mahdollisesti tekee 10 vuoden kuluttua. Tämä vain sotkee sijoittajaa ja antaa kuvan, ettei yrityksesi oikein tiedä, mitä se on tekemässä.

6. Markkinat

Sijoittajia kiinnostaa, millä markkinoilla yrityksesi toimii tai aikoo toimia ja mikä on markkinoiden kasvuvauhti. Tämä kertoo yhtiösi potentiaalista. Määrittele ensisijaiset kohdemarkkinat, minkä kokoiset ne ovat ja mikä on yhtiösi markkinapotentiaali. Ole realisti. Jos olet kehittämässä uutta matkapuhelinta, yhtiösi markkinat eivät ole 20 miljardin kokoiset.

7. Ole rehellinen

Sijoittajapresentaation pitää olla myyvä ja siinä pitää kertoa yhtiön potentiaalista. Älä kuitenkaan sorru väärän tiedon kertomiseen. Johto ja hallitus ovat annetusta tiedosta vastuussa ja väärän tiedon esittämisestä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen.

Muistilista sijoittajien tarvitsemista dokumenteista

  • Osakassopimus tai vähemmistöosakkaan sitoumus
  • Yhtiökokouksen ja hallituksen päätös osakeannista
  • Yhtiöjärjestys
  • Sijoittajapresentaatio (Muista yhteystiedot, josta sijoittajat voivat pyytää lisätietoja)
  • Tilinpäätös
  • Nykyinen osakemäärä
  • Voimassa olevat optiot, vaihtovelkakirjat ja muut osakemäärään vaikuttavat oikeudet
  • Liiketoimintasuunnitelma
  • Taloudelliset ennusteet

Miten tavoitat sijoittajat?

Kun yrityksen sijoitusmateriaali on kunnossa, niin pitää vielä tavoittaa sijoittajat. Sen lisäksi, että on oma sijoittajaverkosto, niin sijoittajien tavoittamiseen on myös muita kanavia. Voit olla yhteydessä julkisrahoitteisiin kehittämisorganisaatiohin ja selvittää, mitä sijoittajatapahtumia alueellasi järjestetään. Kannattaa myös tutustua FiBANin, Suoman pääomasijoitusyhdistyksen ja Tekesin tapahtumiin.

Myös Sijoittaja.fi tarjoaa mahdollisuuden näkyvyyteen mielenkiintoisille pääomasijoituskohteille. Vastaavasti Funding Toolin avulla osakeantikierroksen järjestäminen on helppoa.

Lähde: Sijoittaja.fi http://www.sijoittaja.fi/sijoittajan-tori/nain-onnistut-osakeantikierroksella/