Sijoittajat hyötyvät yhteistyöstä rahoitusalan jättiläisten kanssa

Yhdessä pidemmälle – myös sijoittajien hyödyksi

Lyhyesti

  • Piensijoittajat pääsevät osallistumaan samoihin sijoituskohteisiin kuin ammattimaiset sijoittajat.
  • Pankit pystyvät yhteistyössä Fundun kanssa entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin rahoittamaan yritysasiakkaitaan.
  • Tavoitteena on, että jokainen rahoituskelpoinen suomalainen pk-yritys saa tarvitsemansa rahoituksen, joka taasen mahdollistaa kasvua ja työpaikkoja. Tästä hyötyy koko yhteiskunta.

 

Fundu ja kumppanit

Fundu lanseerasi viime vuoden puolella uuden strategiansa, ”Voittamattomat verkostot”. Strategian tarkoituksena on voimakas ja tiivis yhteistyökumppanuus pankki- ja rahoituslaitosten kanssa. Kumppanuuksien kautta Fundun liiketoiminta tulee kasvamaan voimakkaasti lähivuosien aikana.

Fundu on aloittanut pankkiyhteistyön Nordean ja OmaSp:n sekä Säästöpankin kanssa ja tämän lisäksi edelleen vahvistanut kumppanuutta suurimpaan omistajaansa, LähiTapiolaan.

Kuinka tämä näkyy Fundun sijoittaja-asiakkaalle?

Fundun kasvattaessa yhteistyötä pankkikumppaneiden sekä rahoitusalalla toimijoiden kanssa, on Fundussa entistä laadukkaampia sijoituskohteita tarjolla. Yhä useampi yrityslaina hoidetaan yhteistyössä pankkikumppanin kanssa, jossa riskiä jaetaan pankin ja Fundun sijoittajien välillä. Riskienhallinnan ja asiakasvalinnan näkökulmasta lainaa hakevasta yrityksestä tehdään luottoanalyysi sekä pankissa että Fundussa.

Ammattimaisten sijoittajien merkitys Fundu-palvelussa

Fundun rahoitusalustalla yhä suurempi osa sijoitusvolyymistä tulee ammattimaisten sijoittajien (rahastot, pankit, rahoituslaitokset) kautta, mutta piensijoittajille on myös tarjolla mahdollisuus liittyä osaksi rahoituskokonaisuutta. Vaivattomin tapa yksittäiselle sijoittajalle on kytkeä Allocator-palvelu päälle, josta jokainen voi valita haluamansa riskitason ja sijoitusmäärän. Allocator hajauttaa valitun riskitason mukaan ja sijoittaja voi seurata sijoituksiaan Fundun sähköisen raportoinnin kautta, jota kehitetään saadun palautteen pohjalta jatkuvasti.

Tulevaisuuden näkymät

Kasvava yhteistyö pankkien kanssa tuo tarjolle entistä enemmän monipuolisempia kohteita. Esimerkkinä Nordean kanssa syndikoituina toteutettavat senior- ja juniorlainarahoitukset. Yhteistyömallissa Nordea tarjoaa rahoitusta hakevalle yritykselle senior-rahoituksen ja Fundun sijoittajat pääsevät sijoittamaan yrityksen lainarahoituspakettiin junior-ehtoisesti.

Tämän lisäksi piensijoittajat pääsevät hajauttamaan entistä tehokkaammin sijoituksiaan, kun tarjolla on entistä enemmän lainaa hakevia yrityksiä. Hajautus mahdolisimman moneen kohteeseen mahdollistaa vakaan tuoton yrityslainoihin sijoittaneille.

Toivotamme kaikille Fundun sijoittajille antoisia ja tuotokkaita hetkiä uusien kohteiden parissa!