Digitaaliset rahoituspalvelut haastavat pankit

(Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä http://www.sijoittaja.fi/32272/uudet-digitaaliset-rahoituspalvelut-haastavat-vakiintuneet-toimintatavat-ja-tarjoavat-sijoittajille-uudenlaisia-sijoitusmahdollisuuksia/)

Digitaaliset rahoituspalvelut haastavat pankit

Teknologiakehityksen (ns. Web.2.0) mahdollistaman digitalisaation myötä syntyy uudentyyppisiä rahoituspalveluja ja –malleja, jotka muokkaavat rahoitusmarkkinoita kiihtyvällä vauhdilla. Sähköisiä finanssialan palveluita syntyy laajalla rintamalla sekä haastamaan että täydentämään nykyisiä toimintamalleja.

Digitalisaatio muuttaa rahoitusmarkkinoita

Digitalisaatio vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin voimakkaasti. Raha on vaihdon väline ja sellaisena homogeeninen sekä helposti ositettavissa ja siirrettävissä. Finanssipalveluiden onkin hyvin hankala erottautua ”tuotteella” kilpailijoista, ratkaisevampaa on rahoituksen kustannus ja toteutuneet tuotot.

Rahoitusmarkkinoiden muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin, mutta erityisesti ne vaikuttavat pankkisektoriin. Hidastunut talouskasvu, alhainen korkotaso sekä kiristynyt sääntely ja siihen liittyvät vakavaraisuusvaatimukset korostavat uusien kevyesti säädeltyjen ja alhaisella kulurakenteella operoivien digitaalisten rahoitusmallien vaikutusta. Tällä on erityisesti merkitystä Suomen kaltaisille talouksille, joiden rahoitusjärjestelmä on perinteisesti ollut ns. pankkikeskeinen.

Joukkorahoitus kasvaa vauhdilla

Yksi merkittävistä rahoitusmarkkinoita muokkaavista digitaalisista palvelumalleista on joukkorahoitus, joka terminä on yleisnimitys hyvin moninaiselle verkon välityksellä tapahtuvalle rahoitukselle, aina vastikkeettomasta lahjoitustoiminnasta ammattimaiseen sijoitustoimintaan. Ala onkin kasvanut maailmalla vauhdikkaasti; vuonna 2014 globaali joukkorahoitusmarkkina oli kooltaan 16.2 miljardia dollaria ja kasvua edellisvuodesta oli vaikuttavat 167 prosenttia – ja markkinoiden arvioidaan kasvavan aina 34.4 miljardiin dollariin vuoden 2015 aikana (2015CF – Crowdfunding Industry Report, Massolution).

Alan nopean kasvun taustalla vaikuttaa institutionaalisten sijoittajien mukaantulo joukkorahoitusmarkkinoille, mikä on mahdollistanut rahoitettavien kohteiden luku- ja euromääräisen kasvun. Tämä on parantanut palvelumallia niin sijoittajien kuin rahoitusta hakevienkin näkökulmasta – kun rahoituspalvelun rahoitusvolyymi kasvaa, lyhentää se rahoituksen saamiseen kuluvaa aikaa samalla kun sijoittajien hajautusmahdollisuudet paranevat.

Miksi joukkorahoitus on lyönyt itsensä maailmalla läpi ja miten piensijoittaja voi hyötyä tästä?

Institutionaaliset sijoittajat ovat löytäneet joukkorahoitusalustat ja alkaneet sijoittaa niiden kautta. Tämä tuo joukkorahoitukselle uskottavuutta.

Keskeistä joukkorahoituksen menestykselle on sen toimintaperiaate. Rahoituksen hakeminen ja sijoittaminen on digitalisoitu verkossa tapahtuvaksi pitkälle automatisoiduksi prosessiksi, jolloin erilaisten rahoitustarpeiden tyydyttämisestä tulee sekä helppoa että kustannustehokasta. Toimintamallina se siis vetoaa niin helppokäyttöisyydellä kuin hinnalla, tuoden näin piensijoittajienkin ulottuville sellaisia sijoitusvaihtoja, jotka aikaisemmin olivat vain suurempien sijoittajien ulottuvilla.

Lähde: Sijoittaja.fi 16.12.2015 http://www.sijoittaja.fi/32272/uudet-digitaaliset-rahoituspalvelut-haastavat-vakiintuneet-toimintatavat-ja-tarjoavat-sijoittajille-uudenlaisia-sijoitusmahdollisuuksia/