Fundu är en finländsk förmedlare av företagsfinansiering. Bolagets ägare är bl.a LähiTapiola (största enskilda ägare) och Sparbanksgruppen.
Fundu samarbetar med flera banker och bankgrupperingar inom företagsfinansiering. Fundu är Finlands Företagare rf:s riksomfattande samarbetspartner.

Företagslåneblankett

Vänligen fyll i blanketten och bifoga relevant bokföringsmaterial. Detta underlättar kreditprocessen och gör att ni kan få ett lånebeslut snabbare.

  Företagets uppgifter  Uppgifter om lånet  Beskrivning av företaget  Uppgifter om företagets representant

  Bilagor

  • Senaste bokslut

  • Revisionsberättelse


  Efter att vi mottagit blanketten tar Fundus kreditanalytiker kontakt med företagets representant för diskussion och eventuellt tilläggsmaterial