Fundu är en finländsk förmedlare av företagsfinansiering. Bolagets ägare är bl.a LähiTapiola (största enskilda ägare) och Sparbanksgruppen.
Fundu samarbetar med flera banker och bankgrupperingar inom företagsfinansiering. Fundu är Finlands Företagare rf:s riksomfattande samarbetspartner.

Företagslåneblankett

Vänligen fyll i blanketten och bifoga relevant bokföringsmaterial. Detta underlättar kreditprocessen och gör att ni kan få ett lånebeslut snabbare.

  Företagets uppgifter



  Uppgifter om lånet



  Beskrivning av företaget



  Uppgifter om företagets representant





  Bilagor

  • Senaste bokslut
  • Revisionsberättelse

  Efter att vi mottagit blanketten tar Fundus kreditanalytiker kontakt med företagets representant för diskussion och eventuellt tilläggsmaterial